Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze I (OP-P I)

Tel. (12) 65 24 344

Telefon do Pacjentów: (12)6524 241

Kierownik Oddziału: lek. med. Danuta Woźniak – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Krystyna Hajdas

Oddział zlokalizowany jest w budynku IV B na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego i dysponuje 45 łóżkami. Jest oddziałem stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym i przyjmuje mężczyzn z rejonu Krakowa – Podgórza. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są Pacjenci spoza rejonu.

Terapia Pacjentów polega głównie na psychoterapii indywidualnej i grupowej, psychoedukacji, terapii zajęciowej wzbogaconej np. o zajęcia z psychorysunku, kolażu i interakcji barw. Systematycznie odbywają się zebrania społeczności terapeutycznej Oddziału (z elementami psychoterapii). W ramach psychoterapii grupowej prowadzone są przez psychologa zajęcia o nazwie “Grupa przepustkowa”, których celem jest ułatwianie ponownej adaptacji do środowiska rodziny, polegające na omawianiu doświadczeń Pacjentów w czasie pobytu na przepustce poza Oddziałem. Pacjenci uczestniczą w terapii zajęciowej, w ramach których odbywają się – zajęcia plastyczne z użyciem różnego rodzaju materiałów (farb plakatowych, akrylowych, witrażowych, akwareli, tuszu, kredek, pasteli, ołówka, węgla), manualne (origami, lepienie plasteliny, modeliny, wykonywanie drobnych elementów z różnego tworzywa) , rękodzieła (tkactwo, makrama, papierowa wiklina, praca ze sznurkiem sizalowym -kwiaty, liście, warzywa, koszyczki, itp.), odlewanie i malowanie form gipsowych, zajęcia kulturalno-rozrywkowe: gry stolikowe, badminton, piłka siatkowa, gra na gitarze, spacery, grill, Mogą również korzystać z biblioteczki oddziałowej.
Dodatkowo Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych poza oddziałem (muzykoterapia, choreoterapia, siłownia, klub poetycki “WiR”, pracownia komputerowa, biblioteka).
W trakcie pobytu na oddziale, Pacjenci objęci są pomocą socjalną, która obejmuje m.in. formalności związane z kierowaniem ich do DPS, przyznawaniem świadczeń finansowych, objęciem usługami opiekuńczymi, współpracą z różnymi instytucjami pomocowymi, oraz innymi sprawami socjalno-bytowymi warunkującymi powrót pacjentów do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Odwiedziny odbywają się codziennie w godz. od 14.00 do 19.00.