Ogólnopolska akcja “Twoja Krew, moje życie”

Ogólnopolska akcja „Twoja krew, moje życie”

 

Miło nam poinformować, iż Szpital Babińskiego  współuczestniczy w kampanii pod hasłem „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zapraszamy do współuczestniczenia w ww. akcji. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa zaangażowaniu uda się nam zachęcić jak największą liczbę osób do powiększenia grona Honorowych Dawców Krwi. Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

W załączeniu broszura informacyjna.

W Krakowie Centrum Krwiodawstwa znajduje się pod adresem:

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
tel. (12) 261 88 20, www.rckik.krakow.pl