Ogłoszenie o zamówieniu usługi kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala

Ogłoszenie o zamówieniu usługi kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Klinicznego im.
dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Adresy stron internetowych prowadzonego postępowania:
www.eib.com.pl#Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Skip to content