Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i psychiatrii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i psychiatrii

Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkursu Ofert_OP_4240_9_20

Znak sprawy: OP-4240-9/20

Data publikacji: 10 lipca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Data publikacji: 21 lipca 2020 r.