Ogłoszenia o sprzedaży aktywów

 

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

 

I

I przetarg nieograniczony na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Znak sprawy: OP-235-1/20

Dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie o przetargu: przetarg ogloszenie

Opinia techniczna: zal_opinia techniczna

załącznik 1: zal1_formualarz oferty karetka Renault

Data publikacji: 14 stycznia 2020 r.

Unieważnienie przetargu Unieważnienie

Data publikacji 30 stycznia 2020 r.

 

 

Ogłoszenie o II Przetargu nieograniczonym na sprzedaż aktywów

II przetarg nieograniczony na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Znak sprawy: OP-235-4/20

Dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie o przetargu:  ogloszenie o przetargu_OP_235_4_20

Opinia techniczna: zal_opinia techniczna karetka

załącznik 1: zał _formularz oferty II przetarg_karetka Renault

Data publikacji: 30 stycznia 2020 r.

Rozstrzygnięcie:rostrzygniecie przetargu

Data publikacji: 17 lutego 2020 r.

Unieważnienie II pisemnego przetargu: uniewaznienie postępowania_OP_235_4_20

Data publikacji: 27lutego 2020 r.