Ogłoszenia o ofertach pracy

Ogólne zasady aplikowania w przypadku zamieszczanych poniżej ogłoszeń:

Dokumenty aplikacyjne składające sie z:

– CV,

– listu motywacyjnego

– dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje

ewentualnie innych wymaganych dokumentów

prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail kadry@babinski.pl lub osobiście w Dziale Kadr Szpitala (Budynek XXVIII – Willa Dyrektora) lub też za pośrednictwem poczty na adres Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 KRAKÓW ul. Babińskiego 29. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 br. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami”.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie zatrudni :  Pielęgniarkę

do pracy w Oddziale Dziennym w Skawinie CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres

jolanta.wdowka@babinski.pl

Data publikacji 26 października 2017 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni:

Stanowisko: Pielęgniarki w wymiarze całego etatu

Zgłoszenia prosze kierować do pani Ewy Jelonek Przełożonej Pielegniarek tel. 12 65 24 325 lub e-mail: ewa.jelonek@babinski.pl

Data publikacji: 9 października 2017 r

Stanowisko: Lekarz specjalista psychiatrii, Psycholog ze specjalizacją z psychologii klinicznej i/lub psychoterapeuta.

Od 1 listopada 2017 r. do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego/Oddziału Dziennego i Zespołu Leczenia Środowiskowego Skawinie

CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres

jolanta.wdowka@babinski.pl

Data publikacji: 6 października 2017 r.

                                   

 

Stanowisko:  Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Miejsce pracy : Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi.

Wymiar zatrudnienia : pełny etat

Wymagania: – certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Data publikacji: 20 września 2017 r.

 

Stanowisko: Lekarz specjalista psychiatra do pracy w wymiarze całego etatu.

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

Data publikacji: 8 września 2017 r.

Stanowisko: Psycholog Kliniczny z certyfikatem psychoterapeuty (2 etaty)

Miejsce pracy: Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze, Kraków ul. Babińskiego 29 oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków- Krowodrza, Kraków ul. Olszańska 5

Zakres obowiązków:                                

–  świadczenie usług psychologicznych polegających w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe magister psychologii,  specjalizacja z psychologii klinicznej, certyfikat psychoterapeuty.