Ogólne zasady aplikowania w przypadku zamieszczanych poniżej ogłoszeń:

Dokumenty aplikacyjne składające się z:

– CV

– listu motywacyjnego

– dokumentów potwierdzających kwalifikacje

– ewentualnie innych wymaganych dokumentów

prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: jolanta.wdowka@babinski.pl

lub osobiście w Dziale Kadr Szpitala (Budynek XXVIII – Willa Dyrektora)

lub też za pośrednictwem poczty na adres:

Zespół ds. Kadr, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 KRAKÓW ul. Babińskiego 29.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.

Skip to content