Oferta pracy dla Specjalisty psychoterapii uzależnień

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie poszukuje:

SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Wymagane wykształcenie wyższe i Certyfikat Specjalisty Uzależnień        

                                         (warunek konieczny)

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze całego etatu.

Dokumenty aplikacyjne
prosimy składać drogą elektroniczną na adres kadry@babinski.pl

Zespół ds. Kadr

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ,

ul.dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.