Dzienny Oddział Psychiatryczny w Skawinie

Skawina, ul. Energetyków 16 
Tel. (12) 25 63 166
Kierownik Oddziału: dr n. med. Aneta Rewer – specjalista psychiatra
Zespół: Lek med. Zuzanna Karłowicz -specjalista psychiatra, mgr Agata Sobolewska – psycholog/psychoterapeuta, mgr Agnieszka Stepień – psycholog, Ewelina Dręgoszewska – terapeuta zajęciowy, Małgorzata Pazurkiewicz – pielęgniarka, Danuta Sękara – pielęgniarka

Uprzejmie informujemy, że MOW NFZ wyraził zgodę na zawieszenie świadczeń udzielanych przez Dzienny Oddział Psychiatryczny w Skawinie do dnia 30 maja 2020 r.

Pismo NFZ CCF20200310_0001

 

Odział Dzienny dysponuje 15 miejscami i kieruje swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi zmianami organicznymi. Okres pobytu w Oddziale wynosi od 4 do 12 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00. W ramach pobytu oferujemy Pacjentom obiad w pobliskim barze.
Oddział ściśle współpracuje ze znajdującymi się tej samej placówce – Centrum Zdrowia Psychicznego w Skawinie – Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego w zakresie prowadzenia opieki nad Pacjentami. W ramach zapewnienia ciągłości leczenia współpracujemy także z oddziałami stacjonarnymi Szpitala.
W celu poprawy funkcjonowania Pacjentów w środowisku współpraca odbywa się z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie

Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry. Pacjenci przyjmowani są na Oddział po wcześniejszej kwalifikacji. Konsultacje kwalifikacyjne z personelem Oddziału (lekarz, psycholog) odbywają się w środy w godzinach 8:00 – 10:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Przez kilka godzin dziennie prowadzony jest program terapeutyczny skierowany do osób nie wymagających hospitalizacji. Program terapeutyczny Oddziału obejmuje różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Pacjentów.

Model terapeutyczny to zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej, psychologicznej, pielęgniarskiej oraz terapeutycznej. Oddział zajmuje się leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową oraz indywidualną, oddziaływaniami psychospołecznymi, socjoterapeutycznymi. Prowadzone są spotkania społeczności terapeutycznej, psychoedukacja, treningi interpersonalne, treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, relaksacyjna, wycieczki rekreacyjne.