Dzienny Oddział Psychiatryczny w Myślenicach

Myślenice, ul. Drogowców 6
Tel. (12) 31 27 1 47 oraz 48
Kierownik Oddziału: lek med. Agnieszka Witkowska-Świech – specjalista psychiatra,
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Lucyna Sarna
Pozostały personel: Wioletta Tondera (Pielęgniarka), mgr Małgorzata Olejczyk-Barańska i mgr Gabriela Kowalczewska-Kawala (Psycholodzy), mgr Elżbieta Pietrzyk (Terapeuta zajęciowy),

Oddział dysponuje 20 miejscami. Okres pobytu w oddziale Dziennym wynosi 12 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. W ramach pobytu zapewniamy Pacjentom jeden ciepły posiłek w ramach dostarczanego cateringu.
Oddział ściśle współpracuje ze znajdującymi się w tej samej placówce (Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach) Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego, w zakresie prowadzenia opieki nad Pacjentami. W ramach zapewnienia ciągłości leczenia współpracujemy także z oddziałami stacjonarnymi Szpitala mieszczącymi się w Krakowie.
W celu poprawy funkcjonowania Pacjentów w środowisku współpracujemy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Program terapeutyczny oddziału obejmuje następujące rodzaje oddziaływań: konsultacje lekarza specjalisty, farmakoterapia, spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapia grupowa, edukacja zdrowotna, psychoedukacja, terapia zajęciowa, trening rozwiązywania problemów, trening kulinarny, dyskusyjny klub filmu i książki, wycieczki na teren Myślenic i okolicy, czas dla Starosty – zajęcia o tematyce inicjowanej przez Pacjentów.
Oddział oferuje również możliwość spotkań edukacyjnych dla rodzin i opiekunów Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, które odbywają się raz w miesiącu (pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 11:30-12:30)

Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub po osobistym zgłoszeniu. Przyjęcia odbywają się po wcześniejszej konsultacji kwalifikacyjnej z personelem Oddziału ( lekarz, psycholog), w każdy czwartek w godzinach 9.30-12.30. W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.