Dzienny Oddział Psychiatryczny w Myślenicach

Myślenice, ul. Drogowców 6

Oddział działa w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe realizującego Program Pilotażowy w Psychiatrii 
Tel. (12) 31 27 1 47 oraz 48

Kierownik Oddziału: lek med. Agnieszka Witkowska-Świech – specjalista psychiatra,
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Lucyna Sarna

Oddział dzienny dysponuje 15 miejscami i jest koedukacyjny. Oddział kieruje swoją ofertę terapeutyczną do pacjentów z zaburzeniami
psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi zmianami organicznymi. Ponadto Oddział  swoją ofertę kieruje również do osób z zaburzeniami osobowości (grupa terapeutyczna).

Okres pobytu w Oddziale wynosi ok. 12-16 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. W trakcie pobytu pacjenci otrzymują jeden ciepły posiłek oraz leki.

Program terapeutyczny Oddziału obejmuje następujące rodzaje oddziaływań: konsultacje lekarza specjalisty, farmakoterapia, spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapia grupowa, edukacja zdrowotna, psychoedukacja, terapia zajęciowa, trening rozwiązywania problemów, trening kulinarny, dyskusyjny klub filmu i książki, czas dla Starosty – zajęcia o tematyce inicjowanej przez pacjentów, wycieczki lokalne. Oddział oferuje również możliwość spotkań edukacyjnych dla rodzin i opiekunów Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, które odbywają się raz w miesiącu. Ponadto Oddział w Myślenicach w swojej ofercie ma grupę wspierająco – aktywizującą dla pacjentów gorzej funkcjonujących, grupę psychoterapeutyczną dla osób z rozpoznaniami zaburzeń psychotycznych, choreoterapię i trening poznawczy. W dalszych planach na kolejny rok 2021 Oddział w Myślenicach ma zamiar utworzyć Klub Pacjenta.

W celu poprawy funkcjonowania pacjentów w środowisku Oddział współpracuje z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Skip to content