Dzienny Oddział Psychiatryczny w Myślenicach

Myślenice, ul. Drogowców 6

Oddział działa w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe realizującego Program Pilotażowy w Psychiatrii 
Tel. (12) 31 27 1 47 oraz 48

Kierownik Oddziału: lek med. Agnieszka Witkowska-Świech – specjalista psychiatra,
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Lucyna Sarna specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego-

Oddział dzienny dysponuje 15 miejscami i jest koedukacyjny. Oddział kieruje swoją ofertę terapeutyczną do pacjentów z zaburzeniami
psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi zmianami organicznymi.

Okres pobytu w Oddziale wynosi ok. 12-16 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. W trakcie pobytu pacjenci otrzymują jeden ciepły posiłek oraz leki.

Program terapeutyczny Oddziału obejmuje następujące rodzaje oddziaływań: konsultacje lekarza specjalisty, farmakoterapię, spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapię grupową, edukację zdrowotną, psychoedukację, terapię zajęciową,  trening kulinarny zawieszony na czas obostrzeń pandemicznych), dyskusyjny klub filmu i książki, czas dla Starosty – zajęcia o tematyce inicjowanej przez pacjentów, wycieczki lokalne. W planach jest stworzenie siłowni dla Pacjentów.  Oddział oferuje również możliwość spotkań edukacyjnych dla rodzin i opiekunów Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w zależności od potrzeb.

           

 

Ponadto Oddział w Myślenicach w swojej ofercie ma grupę wspierająco – aktywizującą dla pacjentów gorzej funkcjonujących, grupę psychoterapeutyczną dla osób z rozpoznaniami zaburzeń psychotycznych, choreoterapię i trening poznawczy. Z początkiem 2021 roku otwarty został Klub Pacjenta , którego spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00. Jego działalność została zawieszona w okresie ostrych obostrzeń pandemicznych a obecnie z uwagi na okres wakacyjny.

W celu poprawy funkcjonowania pacjentów w środowisku Oddział współpracuje z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Oferta terapeutyczna Oddziału:
-konsultacje lekarza specjalisty, farmakoterapia, spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapia grupowa, edukacja zdrowotna, psychoedukacja,
-terapia zajęciowa, trening kulinarny (zawieszany na czas obostrzeń pandemicznych), dyskusyjny klub filmu i książki, psychorysunek, czas Starosty – zajęcia o tematyce inicjowanej przez pacjentów, wycieczki lokalne.

 

PRZYJĘCIE DO JEDNOSTKI.
Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego. Kwalifikacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu ( telefonicznym lub osobistym) w każdą środę od godziny 10.00-12.00. Są prowadzone przez kierownika Oddziału i psychologa. Termin przyjęcia wyznacza lekarz kwalifikujący.

 

 

Skip to content