Odeszła od nas śp. Maria Szczurek – Pielęgniarka z Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Z  głębokim żalem informujemy, że 18 listopada 2020 r.

odeszła od nas

Ś.+ P. Maria SZCZUREK

Pielęgniarka w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Pracę zawodową podjęła w 1983 roku

początkowo w Szpitalu Żeromskiego w Krakowie, następnie w szkołach,

w tym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie.

W latach 1994-1998 ukończyła studia na Akademii Medycznej w Krakowie

uzyskując tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

W Szpitalu Babińskiego w Krakowie pracowała blisko 20 lat,  od 2001 roku.

Dała się poznać, zwłaszcza współpracownikom z Oddziału 5C,  jako osoba ciepła, empatyczna,

zawsze pełna troski o pacjentów i niezwykle koleżeńska.

Z wielkim niepokojem przyjmowaliśmy informacje o pogarszającym się stanie jej zdrowia.

Przegrała tę walkę, ale pamięć o niej, o jej oddaniu i poświęceniu dla chorych

pozostanie z nami, jako szczególnego rodzaju zobowiązanie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 9.00

na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Bliskim śp. Marii Szczurek  przekazujemy  wyrazy głębokiego współczucia.

                                                      Dyrekcja i Pracownicy

                                                        Szpitala Klinicznego

  1.                                                       dr. Józefa Babińskiego  SPZOZ w Krakowie
Skip to content