Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Kontakt:
Kierownik Oddziału: dr Anna Markiewicz specjalista psychiatra
Sekretariat: (12) 65 24 330

Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Grudnik lic. pielęgniarstwa

Pacjenci: (12) 64 24 332

Oddział zlokalizowany jest w budynku II B na terenie zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie. Oddział dysponuje 70 miejscami i przyjmuje osoby z orzeczonym przez sąd środkiem zabezpieczającym.