Oddział dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (ORU)

Kontakt:
Kierownik Oddziału: (12) 65 24 208
Sekretariat: (12) 65 24 210

Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi znajduje się w budynku VII B na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie. Działalność rozpoczęliśmy w dniu 28 grudnia 2015 r. Oddział dysponuje 45 miejscami dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, którymi opiekuje się zespół lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów (w tym terapeutów uzależnień) i pielęgniarek oraz sekretarka medyczna i pracownik socjalny.

Aby zostać przyjętym na Oddział należy umówić się na kwalifikacje. Można zrobić to za pośrednictwem Poradni Zdrowia Psychicznego tel. 12 65 24 570. Kwalifikacje prowadzane są przez lekarza psychiatrę.

Uwaga!
Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów lub zgłoszą się pod wpływem substancji psychoaktywnych, nie będą dopuszczone do kwalifikacji.

Pacjenci z zaburzeniem niepsychotycznym powodującym znaczne i utrwalone zaburzenie funkcjonowania w przypadkach indywidualnych i uzasadnionych mogą być zakwalifikowani do leczenia na tutejszym oddziale. Pacjenci z towarzyszącymi chorobami ogólnymi mogą być zakwalifikowani do przyjęcia dopiero po ukończeniu stosownej diagnostyki i/lub po leczeniu w odpowiednich oddziałach pozapsychiatrycznych.
Pacjenci, u których występują objawy intoksykacji, objawy abstynencyjne lub też nasilone objawy wytwórcze wymagające odpowiedniego leczenia specjalistycznego na oddziałach detoksykacyjnych, leczenia zespołów abstynencyjnych lub ogólnopsychiatrycznych mogą zostać przyjęci do naszego Oddziału po ustąpieniu wyżej wymienionych objawów i wcześniejszej kwalifikacji.
Pacjenci z głębokimi zaburzeniami funkcji poznawczych uniemożliwiającymi uczestniczenie w programie terapeutycznym, nie będą zakwalifikowani do przyjęcia na oddział.

Leczenie w Oddziale jest bezpłatne.

Skip to content