Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II

Kontakt
Poczta elektroniczna: napisz do nas
Telefoniczny:
• 12 65 24 430 – personel
• 12 65 24 429 – mieszkańcy
Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II znajduje się na terenie szpitala w budynku I A i dysponuje 30 miejscami. Zajmuje się rehabilitacją i readaptacją psychospołeczną pacjentów zwalnianych z detencji psychiatrycznej. Oprócz pacjentów zwalnianych z detencji przyjmuje także pacjentów z innych oddziałów psychiatrycznych i środowiska po wcześniejszej kwalifikacji.
Personel lekarski
Kierownik Oddziału : lek. med. lek. med. Andrzej Marycz – specjalista psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych, ukończony kurs psychoterapii, tel. 12 65 24 250

Lekarz: lek. med. Filipecka Elżbieta

Psycholodzy: Edyta Piórkowska, Sylwia Soboń, Magdalna Kubicka, Paweł Kucharski, Aleksandra Ściegienny (staż),

Terapeuci: Małgorzata Bury, Danuta Lenart

Pracownik Socjalny : Bogusława Korzeniowska-Jamroz

Sekretarka medyczna: Magdalena Bała

Rehabilitacja i terapia pacjenta, który trafia do Oddziału podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy z nich zakłada oszacowanie potrzeb (deficytów i możliwości) pacjenta, które staja się podstawą tzw. indywidualnego planu rehabilitacji. Diagnoza ewentualnych deficytów w obrębie funkcjonowania psychospołecznego jest realizowana na podstawie analizy 9 obszarów :
autonomia podstawowa, autonomia w miejscu zamieszkania, autonomia w społeczności, język i komunikacja, socjalizacja, praca, funkcjonowanie poznawcze, sfera motoryczna, adekwatność funkcjonowania indywidualnego.
Deficyty, nad którymi pacjent zaczyna pracę wybiera się według priorytetu wagi, jaki ma on dla adekwatnego funkcjonowania społecznego. Zatem wspólnie z pacjentem określa się konkretne cele, które realizuje on w założonym przez Kontrakt Terapeutyczny czasie.
Poziom społeczności terapeutycznej
Społeczność “Domku” (tak zwyczajowo nazywany jest oddział) jest specyficzna, stanowi ją mała liczba osób, ale równocześnie warunki zamieszkania stwarzają konieczność szerokiego uczestnictwa we wszelkich sprawach “Domku”, począwszy od troski o jego wyposażenie, poprzez dyżury utrzymujące czystość w budynku i wokół niego oraz wspólną organizację czasu. Członkami społeczności są także terapeuci, którzy są włączeni w różne działania.
Poziom treningów behawioralno-poznawczych
Celem treningów jest przygotowanie mieszkańca do samodzielnego życia i zaspakajania własnych potrzeb. Nacisk kładziony jest zarówno na trenowanie umiejętności społecznych takich jak: umiejętność komunikowania się czy asertywność jak również umiejętności behawioralnych np. umiejętność przygotowywania posiłków. Szczególnie istotny jest trening zażywania leków i aktywnego leczenia podtrzymującego.
Poziom aktywizacji zawodowej
Celem programu jest zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnej do skutecznego poszukiwania pracy, wzmocnienie motywacji do jej poszukiwań i danie szansy sprawdzenia się w roli pracownika. Program ma formę warsztatów, w ramach których uczestnicy będą przygotowywać dokumentacje potrzebną do poszukiwania pracy, ćwiczą rozmowy z przyszłym pracodawcą, uczą się kontaktów ze współpracownikami. Niezbędne jest też przekazanie wiedzy na temat praw i obowiązków pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki niepełnosprawności. Program ten jest elastyczny i dopasowywany do aktualnych potrzeb mieszkańców.
Odwiedziny: W dni powszednie w godz. 14.00-17.00, W weekendy i święta w godz. 9.00- 12.00 i 14.00- 17.00