Oddział Psychiatryczny – Rehabilitacyjny I (OPR I)

Kontakt:
Sekretariat i Kierownik Oddziału: (12)6524 300
Pielęgniarki parter i I piętro: (12)6524 297
Koordynator grupy zawodowej psychologów (12) 6524 412
Kierownik oddziału:
lek. med. Agata Milczarek-Moczulska – specjalista psychiatra, psychoterapeuta.
Pielęgniarka oddziałowa:
Barbara Zep-Gucik – pielęgniarka psychiatryczna, ukończony kurs psychoterapii
Oddział mieści się w budynku II B i dysponuje 70 miejscami. Przyjmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Oprócz leczenia biologicznego (farmakologicznego) oddział oferuje różne zajęcia terapeutyczne: psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoedukację Istnieje także bogata oferta zajęć z arteterapii: zajęcia teatralne, zajęcia literackie, muzykoterapia, choreoterapia, a także zajęcia z wyobraźni, interakcja barw, psychorysunek, kolaż, mandala. Inne zajęcia związane ze specyfiką rehabilitacji psychiatrycznej obejmują treningi: trening kulinarny, treningi integracyjne, klub prasowy.
Oddział oferuje także zajęcia w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, makramy, ceramicznej, komputerowej oraz siłowni. Pacjenci uczestniczą codziennie w społeczności terapeutycznej. Pod opieką Oddziału realizowany jest także projekt aktywizacji zawodowej- sklep “Ciuszek”