Najważniejsze telefony

Izba Przyjęć

tel. (12) 65 24 321, fax. (12) 262 48 14

 

Zespół do spraw  rozliczeń i statystyki medycznej  (tzw. ruch chorych)(12)65 24 301 lub (12)65 24 350

 

Archiwum Medyczne   Tel.  12-65 24-352

 

Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi Kraków, ul. Babińskiego 29, Budynek Oddziału 5C

Rejestracja: od 7.00 do 14.00 – (12) 65 24 499

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków- Śródmieście Kraków ul. Olszańska 5

Rejestracja: (12) 42 64 562

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków- Podgórze Kraków, ul. Babińskiego 29, Budynek Oddziału 7B

Rejestracja: (12) 65 24-570

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza Kraków, ul. Olszańska 5, II p.

Rejestracja: (12) 41 20 976

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta Kraków, Os. Centrum B 11a

Rejestracja: (12) 64 22 510

 

Biuro Dyrektora:

Kier. Ewa Brzeźniak

Tel. (12)6524 347, fax  (12) 262 13 35 (czynny od poniedziałku do piatku w godz, od 7.30 do 15.00),

e-mail: biuro@babinski.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta  Szpitala Psychiatrycznego

p. Małgorzata Kozieł

tel. (12) 652 45 45, e-mail: m.koziel@bpp.gov.pl

 

Dział Kadr

 Kier. Małgorzata Folda

Tel. (12)652 43 61 e-mail: malgorzata.folda@babinski.pl

 

Dział Organizacji i Kontraktacji   

Kier. Marta Byrgiel

Tel. (12) 652 43 39 e-mail: marta.byrgiel@babinski.pl

 

Dział Inwestycji i Logistyki 

Kier.  Magdalena Józefiak

Tel. (12)652 44 10, e-mail: magdalena.jozefiak@babinski.pl

 

Dział Finansowo Księgowy

Główny Księgowy. Julitta Liszka-Noworyta

Tel. (12)652 43 62,  e-mail: julitta.noworyta@babinski.pl

 

Rzecznik Prasowy

Maciej Bóbr

Tel. (12)6524 469,  e-mail: maciej.bobr@babinski.pl

 

Specjalista do spraw kontaktów z instytucjami zewnętrznymi

Sebastian Nowak

Tel. (12)652 45 98, e-mail: sebastian.nowak@babinski.pl

 

Dział Informatyki

Kier. Rafał Skorus

Tel. (12)65 24 348, e-mail: rafal.skorus@babinski.pl

 

Interdyscyplinarne Centrum Terapii dla Pacjentów

Kier. Ewa Jędrys

Tel.  (12)652 44 66, e-mail: ewa.jedrys@babinski.pl

 

Archiwum medyczne

Tel. 12-6524-352