Misja, status  i strategia

Misja

Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu. W siedemnastu oddziałach stacjonarnych, sześciu oddziałach opieki dziennej, dziewięciu zespołach leczenia środowiskowego i sześciu poradniach udzielamy świadczeń stacjonarnych (około 8.500 rocznie) oraz ambulatoryjnych i dziennych (około 85.000 rocznie).

Od stu lat służymy mieszkańców regionu oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia i kompleksowe świadczenia zdrowotne.

Status prawny 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000005002

Nr Regon: 000298554

Nr NIP: 676-20-96-303

Konto: Bank Pekao S.A. nr 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589

 

Strategia

Celami działań Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie  są:

1 . Leczenie, terapia io wsparcie na najwyższym poziomie,

2. Zapewnienie Pacjentom najlepszych warunków pobytu w oddziałach stacjonarnych i optymalnej  dostępności usług niestacjonarnych,

3. Uczenie się i dzielnie swoja wiedzą oraz doświadczeniem stu lat leczenia, pomagania i wsparcia,

4.  Dobre zarządzanie połączone z dbałością o jakość świadczeń, środowisko i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo informacji,

5. Troska o powierzone dziedzictwo materialne i niematerialne (pamięć),

6. Destygmatyzacja psychiatrii, osób chorujących i miejsca ich leczenia.