Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza posiadającego co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Warunki Konkursu Ofert: Warunki-Konkursu-Ofert-15_19 Znak sprawy: OP-4240-15/19 Data publikacji: 13 września 2019 r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:  zmiana terminu…

Ogłoszenie o konkursie ofert na transport sanitarny

Ogłoszenie o konkursie ofert na transport sanitarny z zespołem podstawowym Znak sprawy: OP-4240-12/19 Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkurus Ofert 12-19 Data publikacji: 17 maja 2019 r. Odpowiedź na pytania z dnia 20.05.2019 r.OP_4240_12_19_wyjaśnienie 1 Data publikacji: 22 maja 2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu: rozstrzygnięcie 12-19 Data publikacji: 30 maja 2019 r.

Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na “Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii” znak sprawy: OP-4240-6/19 Warunki Konkursu Ofert 6_19 Data publikacji: 11 kwietnia 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu rozstrzygniecie 6-19Data publikacji: 29 kwietnia 2019 r.