Konkurs na stanowisko – Kierownik Zespołu Kadr

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu Kadr Szczegóły: Konkurs Kierownik Zespołu Kadr

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i psychiatrii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i psychiatrii Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkursu Ofert_OP_4240_9_20 Znak sprawy: OP-4240-9/20 Data publikacji: 10 lipca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu Data publikacji: 21 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii Warunki Konkursu Ofert:Warunki_Konkursu_Ofert_OP_4240_8_20 Znak sprawy: OP-4240-8/20 Data publikacji: 8 lipca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert:Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert Data publikacji: 17 lipca 2020 r.