Ogłoszenie o konkursie ofert na transport sanitarny

Ogłoszenie o konkursie ofert na transport sanitarny z zespołem podstawowym Znak sprawy: OP-4240-12/19 Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkurus Ofert 12-19 Data publikacji: 17 maja 2019 r. Odpowiedź na pytania z dnia 20.05.2019 r.OP_4240_12_19_wyjaśnienie 1 Data publikacji: 22 maja 2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu: rozstrzygnięcie 12-19 Data publikacji: 30 maja 2019 r.

Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na “Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii” znak sprawy: OP-4240-6/19 Warunki Konkursu Ofert 6_19 Data publikacji: 11 kwietnia 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu rozstrzygniecie 6-19Data publikacji: 29 kwietnia 2019 r.

Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert “Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii” znak sprawy: OP-4240-11/19, Warunki Konkursu Ofert 11-19 Data publikacji 8 maja 2019 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu: rozstrzygnięcie11-19 Data publikacji: 20 maja 2019 r.