Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza” Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Znak sprawy OP-4240-25/19 Załącznik: WKO 1_Warunki-Konkursu-Ofert-_ Data publikacji: 23 października 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu Rozstrzygnięcie 25-19 Data publikacji: 31…

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Warunki Konkursu Ofert  Znak Sprawy: OP-4240-19/19 Data publikacji: 15 października 2019 r. Odpowiedzi na pytania do Konkursu odpowiedzi na pytania Data publikacji 21 października 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu   Rozstrzygniecie_diagnostyka_laboratoryjna Data publikacji: 30 października 2019 r.

Ogłoszenie o  konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Ogłoszenie o  konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Warunki Konkursu Ofert Warunki Konkursu Ofert_17_19-1 Znak Sprawy: OP-4240-17/19 Data publikacji: 27 września 2019 r. Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie_OP_4240_17 Data publikacji; 8 października 2019 r.