_DSC9878

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 22.06.2022 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 22.06.2022 roku Znak sprawy: OP-4240-19/22 Ogłoszenie Data publikacji 1 lipca 2022

Budynek Centrum Dzieci i Młodzierzy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Znak sprawy: OP-4240-21/22 Warunki konkursu ofert Formularz ofertowy Data publikacji 30 czerwca 2022

_DSC9902

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychoterapii indywidualnej udzielanych przez psychologa

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychoterapii indywidualnej udzielanych przez psychologa Znak sprawy: OP-4240-20/22 Warunki konkursu ofert Data publikacji 28 czerwca 2022

Skip to content