Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii Warunki Konkursu Ofert OP_4240_5_20 Załączniki do oferty: formularz oferty_załączniki Znak sprawy: OP-4240-5/20 Data publikacji: 17 czerwca 2020 r. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu: rozstrzygnięcie_OP_4240_5_20 Data publikacji: 1 lipca 2020 r.  

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Podwykonawcę w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradniach zdrowia psychicznego / w zespole leczenia środowiskowego, zlokalizowanych w powiecie myślenickim oraz w gminach: Skawina, Mogilany i Świątniki

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Podwykonawcę w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradniach zdrowia psychicznego / w zespole leczenia środowiskowego, zlokalizowanych w powiecie myślenickim oraz w gminach: Skawina, Mogilany i Świątniki. Znak sprawy:…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć i/lub w oddziałach stacjonarnych Szpitala Babińskiego

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć i/lub w oddziałach stacjonarnych Szpitala Babińskiego Warunki Konkursu Ofert: 20200123_WKO_dyżury_lekarskie Znak sprawy: OP4240-2/20 Data publikacji: 23 stycznia 2020 r. Ogłoszenie o unieważnieniu Konkursu: SKM_C258_Ap20030211320 Data publikacji: 2 marca 2020 r.