Biały Dom

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii Znak sprawy: OP-4240-12/21 Warunki Konkursu Ofert: WKO 12-21 Formularz oferty: Formularz Oferty 12-21 Data publikacji: 21 czerwca 2021 r.

Dzienne

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego w Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe

Ogłoszenie o konkursie ofert  na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego w Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe Znak sprawy: CZP-MP -4240-7/21 Warunki Konkursu Ofert: WKO 7-21 Formularz Oferty: Formularz oferty 7-21 Data Publikacji: 18 CZERWCA 2021 R.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa w Zespole Leczenia Środowiskowego Myślenice

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa w Zespole Leczenia Środowiskowego Myślenice Znak sprawy: CZP-MP -4240-6/21 Warunki Konkursu Ofert: WKO CZPMP_4240_6_21 Wzór Oferty: Wzór oferty Data publikacji: 18 czerwca 2021 r.

Skip to content