Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarza trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii, tzn. lekarza, który ukończył co najmniej pierwszy rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Znak sprawy: OP-4240-26/20 Warunki Konkursu Ofert:Warunki Konkursu Ofert-26 20…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego    Znak: CZP-MP -4240-5/20 Świadczenia zdrowotne będą udzielane w Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe Warunki_Konkursu_Ofert_CZP_5_20_OPMP Data publikacji: 15 grudnia 2020 r. Odpowiedź na zapytanie: zapytanmie do konkursu 5-20 Data publikacji 18 grudnia 2020 r. Ogłoszenie o rostrzygnięciu Konkursu:…

Ogłoszenie o konkursie  ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa

Ogłoszenie o konkursie  ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa    Znak: CZP-MP -4240-4/20 Świadczenia zdrowotne będą udzielane w Zespole Leczenia Środowiskowego Myślenice Warunki Konkursu Ofert WKO_dwa pakiety ZLS_MY Data ogłoszenia:  15 grudnia 2020 r. Odpowiedź na pytanie Zapytanie do konkursu 4-20 data publikacji: 18 grudnia 2020 r.…

Skip to content