Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina, w tym w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_15_20 Znak: OP-4240-15/20 Data publikacji: 13 października 2020 roku

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_13_20 Znak Sprawy: OP-4240-13/20 Data publikacji: 27 sierpnia 2020 r. Rozstrzygnięcie: Roztrzygniecie Data publikacji: 15 września 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego. Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_OP_4240_12_20 Znak Sprawy: OP-4240-12/20 Data publikacji 25 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: Ogloszenie uniewaznienie Data publikacji: 3 września 2020 r.