Ogłoszenie  o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych  udzielane przez psychologa klinicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina ,   

Ogłoszenie  o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych  udzielane przez psychologa klinicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina ,    Warunki Konkursu Ofert : Warunki_Konkursu_Ofert_CZP_10_21_PZPS Formularz Oferty: zal_Oferta_CZP_10_21 Znak sprawy: CZPMP -4240-10/21 Data publikacji:  08 września 2021 r. Informacja o rozstrzygnięciu: rozstrzygniecie CZPMP1021 Data publikacji: 22 września 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych  udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych  udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Skawina ,    Warunki Konkursu ofert warunki konkursu_CZPMP_4240_9_21 Formularz oferty zal_Oferta_CZP_9_21 Znak sprawy: CZPMP -4240-9/21 Data publikacji: 8 września 2021 r. Informacja o rozstrzygnięciu: rozstrzygnięcie CZP MP-9 21 Data publikacji: 22 września 2021 r.

_DSC9886x

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego w Krakowie Znak Sprawy: OP-4240-18/21 Warunki Konkursu Ofert: WKO_18_21 Formularz Oferty: Formularz Oferty 18-21 Data publikacji: 24 sierpnia 2021 r. Rozstrzygniecie Konkursu: Rozstrzygniecie_18_21 Data publikacji: 1 września 2021 r.

Skip to content