Izba Przyjęć

Kontakt:

tel. (012) 6524 321

tel. (012) 6524 287 (Lekarz Koordynator Izby Przyjęć)

fax (012) 2624 814

Koordynator Izby Przyjęć – lekarz:

lek. med. Andrzej Lipiarz – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć:

mgr Wanda Szymoniak

Izba Przyjęć działa przez cała dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jest zlokalizowana w centralnej części Szpitala, w budynku 102, na parterze od strony północno-zachodniej.

Do Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przyjmowanie są osoby ze skierowaniem do szpitala psychiatrycznego ( zakłada Przyjęcie do Szpitala ) oraz osoby w stanie zagrożenia zdrowotnego – także bez skierowania.
Lekarze dyżurni, po przeprowadzeniu badania, podejmują decyzję o przyjęciu zgłaszających się osób  do leczenia stacjonarnego lub wydają decyzję o braku wskazań do hospitalizacji. Procedura kwalifikacji do leczenia szpitalnego przebiega w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności zaś – ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z aktami wykonawczymi oraz ustawę o działalności leczniczej.
Jednocześnie informujemy, że Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie nie posiada w swojej strukturze oddziałów toksykologicznego i neurologicznego, a także oddziału detoksykacji od substancji psychoaktywnych. Dlatego kwalifikacja na oddziały szpitalne w  konsekwencji  oceny stanu psychicznego osób pozostających pod wpływem substancji psychoaktywnych odbywa się w Izbie Przyjęć po uprzedniej konsultacji toksykologicznej lub internistycznej w SOR lub oddziale toksykologicznym.

Personel Izby Przyjęć

lek. med. Andrzej Lipiarz

Koordynator Izby Przyjęć – lekarz

mgr Wanda Szymoniak

Pielęgniarka Koordynujaca Izby Przyjęć

Skip to content