inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Realizator – Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku nr 40.

Znak sprawy: II-21-7-2/17

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie Oferenta

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Data publikacji: 24 sierpnia 2018 r.

Skip to content