Blisko 2 mln zł otrzymać ma Szpitala Babińskiego w Krakowie w ramach – Pakietu Medyczego Małopolskej Tarczy Antykryzysowej

Blisko 2 mln zł otrzymać ma Szpitala Babińskiego w Krakowie w ramach – Pakietu Medyczego Małopolskej Tarczy Antykryzysowej

Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania koncentrują się na udzielaniu wsparcia partnerom i obejmują w szczególności:

  • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
  • zakup środków ochrony osobistej,
  • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
  • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
  • zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
  • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
  • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, w tych grupach także personel medyczny.

Wartość dofinansowania dla Szpitala Klinicznego im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie: 

1 900 399,00 zł

Wartość całego projektu:  114 061 350,00 zł

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (85% Europejski Fundusz Społeczny, 15% Budżet Państwa), a termin jej realizacji  to okres od  1.04.2020- 31.12.2020 r.