Badania do prac dyplomowych

Informacja dla osób pragnących prowadzić badania 

w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie 

na potrzeby przygotowywanych przez siebie prac dyplomowych 

(licencjackich, magisterskich) 

 

W związku ze wzrastającą liczbą osób pragnących przygotowywać prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) na podstawie badań prowadzonych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, informujemy, że:

  1. Do rozpoczęcia prowadzenia badań w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie konieczne jest:

– przedstawienie zaświadczenia z uczelni (zawierającego informację o statusie ubiegającego się, temacie pracy i danych osoby prowadzącej – promotora)

– wypełnienie formularzy dostępnych do pobrania poniżej, to jest:

– Formularz 1  „Oświadczenie” o złożeniu gotowej pracy do Biblioteki Szpitalnej oraz zgody na wykorzystanie wyników pracy w działaniach Szpitala (w przypadku publikacji z powołaniem się  na Autorkę lub Autora), Oświadczenie prace magisterskie

– Formularz 2 „Zgoda na prowadzenie badań” (w dwóch egzemplarzach), niepodpisanego przez zainteresowanego formularza do podpisu przez Zastępcę Dyrektora Szpitala do spraw Lecznictwa,

– Formularz 3 „Harmonogram prowadzenia badań” ustalonego z kierownikami jednostek Szpitala, w których takie badania mają być prowadzone, zgoda czysty formularz

2. Złożenie powyższych dokumentów w Sekretariacie Szpitala.

3. Po uzyskaniu stosowanej zgody (podpisany przez Zastępcę Dyrektora Szpitala do spraw Lecznictwa formularz 2) podjęcie badań zgodnie z harmonogramem.

4. Następnie po napisaniu pracy i jej obranie złożenie jej egzemplarza do Biblioteki Szpitalnej w wersji papierowej lub elektronicznej – płyta CD lub pen-drive.