Biuro Dyrektora:

Kierownik: Ewa Brzeźniak
Tel. (12)6524 347, fax  (12) 2621 335 (czynny od poniedziałku do piątku od  7.30 do 15.00),
e-mail: biuro@babinski.pl
Kancelaria:  Tel. (12) 6524 349, 797 283 027

Rzecznik Prasowy: Maciej Bóbr Tel. (12)6524 469, e-mail: maciej.bobr@babinski.pl

Zespół ds. Informatyki:

Kierownik: Rafał Skorus
Tel. (12) 6524 348 lub  (12) 6524 448, (12) 6524 495,
e-mail: rafal.skorus@babinski.pl

Stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych

Jarosław Żebrowski
Tel.  (12) 6524 353. e-mail: jaroslaw.zebrowski@babinski.pl

Służba BHP

Tomasz Domagała
Tel. (12) 6524 384, e-mail: tomasz.domagala@babinski.pl

Archiwum Zakładowe

Kierownik: Elżbieta Grotyńska
Tel. (12) 6524 373, e-mail: elzbieta.grotynska@babinski.pl
Magazyn dokumentacji medycznej
Tel. (12) 6524 352

Dział Finansowo Księgowy

p.o.Głównnego Księgowego:  Dominika Machnicka
Tel. (12) 6524 363, e-mail:dominika.machnicka@babinski.pl

Zespół ds. Kadr i Płac

Kierownik: Jolanta Kujawa
Tel. (12)6524 245
Sprawy pracownicze:
Tel. (12) 6524 358, (12) 6524 361, (12) 6524 355, (12) 6524 359
Sprawy Socjalne:
Tel. (12) 6524 360
Wynagrodzenia :
Tel. (12) 6524 369

Dział Organizacji i Kontraktacji

Kierownik: Marta Byrgiel
Tel. (12)6524 339, e-mail: marta.byrgiel@babinski.pl

Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych

Kierownik: Robert Szaraniec
Tel. (12)6524 427, e-mail: robert.szaraniec@babinski.pl

Zespół ds. prawnych: Tel. (12) 6524 351

Zespół ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Kierownik: Monika Frankowska
Tel. (12)6524 521, e-mail: monika.frankowska@babinski.pl
Tel. (12) 6524 350, (12) 6524 301,

Dział Inwestycji i Logistyki

Kierownik:  Magdalena Józefiak
Tel. (12)6524 410, e-mail: magdalena.jozefiak@babinski.pl

Zespół ds. Inwestycji i Infrastruktury
Kierownik:Jacek Adamski
Tel. (12) 6524 387, e-mail: jacek.adamski@babinski.pl

Zespół ds. Logistyki
Kierownik: Anna Mrowiec
Tel. (12)6524 356, e-mail: anna.mrowiec@babinski.pl

Zamówienia Publiczne
Anna Wilk
Tel. (12)6524 386, e-mail:anna.wilk@babinski.pl

Zespół ds. żywienia
Kierownik: Marcin Grzesik
Tel. (12)6524 489, e-mail: marcin.grzesik@babinski.pl

Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej
Ewelina Gruca
Tel. (12)6524 384, e-mail: ewelina.gruca@babinski.pl

 

Zespół ds. Technicznych

Kierownik: Janusz Rusek,  e-mail: janusz.rusek@babinski.pl,

Starszy Specjalisa: Józef Paździor (także specjalista ds. uloterapii)

jozef pazdzior@babinski.pl

Tel. (12) 6524 540

 

Pełnomocnik do spraw zintegrowanego systemu zarządzania jakoscią:

Edward Szwiec, e-mail: edward.szwiec@babinski.pl

tel. (12) 6524 598

Skip to content