Oddział Psychogeriatryczny

Kontakt:

Sekretariat: (12)6524 409

Gabinet zabiegowy: (12)6524 302

Pacjenci: (12)6524 310

Oddział Psychogeriatryczny znajduje się  w budynku 102  i dysponuje 45 łóżkami, jest  koedukacyjny i leczy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy ukończyli 60. rok życia i chorują na zaburzenia psychotyczne ( rozpoznania F20 – F29 wg ICD-10 ), afektywne ( rozpoznania  F30 – F39 wg ICD-10 ),  oraz uwarunkowane zmianami organicznymi w OUN ( rozpoznania F00-F09 wg ICD-10 ).  W Oddziale diagnozuje się zespoły otępienne o różnej etiologii. Zespoły otępienne są leczone tylko wówczas gdy chory zdradza zaburzenia psychiczne wynikające z choroby podstawowej – zaburzenia psychotyczna, afektywne, majaczenie. Pacjenci kierowani do Oddziału powinni być wcześniej przebadani przez lekarza opieki podstawowej lub skonsultowani w SOR ( w stanach nagłych ), ponieważ wiele schorzeń psychicznych w wieku podeszłym, pojawiających się nagle, wynika z choroby somatycznej !

WAŻNE!!!
Oddział nie jest jednostką pomocy społecznej, niedopuszczalne jest kierowanie chorego do Szpitala tylko z przyczyn socjalnych. Oddział nie jest również placówką opiekuńczą, co oznacza, że pobyt chorego powinien być uzasadniony jego stanem zdrowia i wskazaniami do hospitalizacji psychogeriatrycznej. Nie ma możliwości wydłużania okresu hospitalizacji Pacjenta tylko z przyczyn socjalnych.

Terapia:

Program terapeutyczny oddziału jest opracowany indywidualnie dla każdego Pacjenta, uwarunkowany diagnozą kliniczną. Oddział proponuje kompleksowy system leczenia, w skład którego wchodzi m.in.: farmakoterapia,  psychoterapia indywidualna, społeczność terapeutyczna,  terapia zajęciowa,  rehabilitacja ruchowa ( gimnastyka ),  choreoterapia,  muzykoterapia, psychoedukacja, treningi umiejętności życiowych ( higieniczny, budżetowy, pierwsza pomoc, zdrowa dieta, trening układania leków ), ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze.

Prowadzimy psychoedukację rodzin Pacjentów. W ramach wsparcia społecznego rozpoznawana jest sytuacja socjalna chorego. Oddział pomaga w organizacji opieki bieżącej i na przyszłość po wypisie Pacjenta. Zakłada to ścisłą współpracę z rodzinami oraz różnymi instytucjami w zakresie ustalenia i podjęcia określonych działań w sprawie egzystencji chorego w środowisku po wypisie ze Szpitala.

Kierownik Oddziału:

lek. med. Elżbieta Krawiec – specjalista psychiatra.

Pielęgniarka oddziałowa:

Kazimiera Haja – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Staż, wolontariat

Oddział przyjmuje stażystów: lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych i socjologów. Długość stażu uzależniona jest od programu stażu lub praktyki oraz zasad współpracy z innymi instytucjami.

Oddział przyjmuje wolontariuszy jednak w tym przypadku praca w Oddziale jest uzależniona od bazowego wykształcenia wolontariusza.