Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze II (OP-P II)

Kontakt:

Sekretariat  (12) 6524 260

Kierownik Oddziału (12) 6524 260

Gabinety Lekarskie (12) 6524 264, 12 6524265, 12 6524 261

Pacjentki (12) 6524 298

Oddział znajduje się w budynku V B, dysponuje 50 miejscami i obejmuje opieką głównie Pacjentki z Dzielnicy Kraków-Podgórze oraz powiatów limanowskiego, miechowskiego oraz części powiatu krakowskiego (gminy: Skawina, Czernichów, Igołomia, Iwanowice, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zastów, Zielonki. Oddział przyjmuje kobiety z różnymi problemami psychicznymi, głównie z rozpoznaniami psychoz, ostrych psychoz abstynencyjnych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń zachowania u osób upośledzonych, nerwic i zaburzeń adaptacyjnych.

Terapia:

W oddziale realizowany jest program kompleksowego leczenia farmakologicznego,  psychoterapeutycznego i psychospołecznego zawarty w trzech programach terapeutycznych:

I. Profilaktyka nawrotów psychoz

II. Podnoszenie sprawności w zakresie codziennych umiejętności praktycznych

III. Promocja zdrowia

Prowadzone są spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapia grupowa, psychoedukacja, warsztaty psychologiczne, indywidualne spotkania w celach diagnostycznych, psychoterapeutycznych i wspierających. W oddziale prowadzona jest terapia zajęciowa – terapia przez sztukę, prace ręczne, biblioterapia, zajęcia ruchowe, zajęcia ogrodnicze. Odbywają się także wieczory muzyczno – poetyckie, grill w ogrodzie przyoddziałowym oraz spacery i wycieczki. Treningi umiejętności: higieniczny, budżetowy, dietetyczny, lekowy, samoobsługi, samodzielności. Dodatkowo Pacjentki uczestniczą w zajęciach terapeutycznych poza oddziałem w Centrum Terapii, gdzie korzystają z siłowni, pracowni ceramicznej, pracowni sztuki użytkowej, muzykoterapii, interakcji barw, treningu interpersonalnego, kafejki internetowej, biblioteki, klubu prasowego.

W trakcie pobytu w oddziale Pacjentki są objęte pomocą socjalną, która obejmuje m.in. przeprowadzanie formalności związanych z kierowaniem Pacjentek do DPS, przyznawaniem świadczeń finansowych, objęciem usługami opiekuńczymi, współpracą z różnymi instytucjami pomocowymi, oraz innymi sprawami socjalno – bytowymi warunkującymi  powrót Pacjentek do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Procedura przyjęcia:

Pacjentka zgłasza się do przyjęcia do Szpitala z następującymi dokumentami: skierowaniem na hospitalizację (wydanym przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Oddziału Ratunkowego, bądź lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej), dokumentem tożsamości – ze zdjęciem i numerem PESEL, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej. Podczas przyjęcia do oddziału Pacjentka powinna mieć: ubranie do spania (piżama, koszula nocna), pantofle, bieliznę osobistą (kilka sztuk), przybory do mycia (bez ostrych narzędzi), mydło, szampon, grzebień, ręcznik, nietłukący się kubek, szlafrok bez paska, chusteczki higieniczne.

Odwiedziny:

w dni powszednie w godzinach 13.00 – 17.00; w soboty , niedziele i święta w godzinach  10.00 – 11.30 i 13.00 – 17.00. W sytuacjach wyjątkowych rodziny mają prawo do odwiedzin poza wyznaczonymi godzinami. Odwiedziny odbywają się w świetlicy, a u chorych leżących – na sali chorych. Bliscy mogą kontaktować się z chorymi telefonicznie. Korespondencja przekazywana jest chorym do rąk własnych, nie jest kontrolowana.

Kontynuacja leczenia po wypisie z Oddziału:

W szpitalu funkcjonuje Poradnia Psychiatryczna Przyszpitalna działająca w ramach kontraktu z NFZ, w której Pacjenci mogą kontynuować leczenie po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale. Rejestracja do Poradni pod tel. 12 6524 570.

 Kierownik Oddziału:

lek. med. Małgorzata Bryła – specjalista psychiatra

Lekarze:
lek. med. Martyna Kędziora-Wysocka  – specjalista psychiatra

lek.med. Iwona Timek – specjalista psychiatra

lek. med. Małgorzata Warmińska-Smyk specjalista psychiatra

 

Psycholodzy:

mgr Katarzyna Szostok

mgr Ilona Sojda

 

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Danuta Kossak – Machno