Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II znajduje się na terenie szpitala w budynku XXXI A i dysponuje 10 miejscami. Zajmuje się rehabilitacją i readaptacją psychospołeczną pacjentów zwalnianych z detencji psychiatrycznej. Oprócz pacjentów zwalnianych z detencji przyjmuje także pacjentów z innych oddziałów psychiatrycznych i środowiska po wcześniejszej kwalifikacji.
Oddział dysponuje miejscami dla 10 osób w 4 pokojach. Każdy pokój jest bardzo dobrze i nowocześnie wyposażony, zawiera aneks kuchenny oraz toaletę i prysznic. Poza częścią mieszkalną do dyspozycji są dwie świetlice, kuchnia wspólna, magazynek oraz pokój personelu i zabiegowy.

Terapia
Rehabilitacja i terapia pacjenta, który trafia do 31A podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy z nich zakłada oszacowanie potrzeb (deficytów i możliwości) pacjenta, które staja się podstawą tzw. indywidualnego planu rehabilitacji. Diagnoza ewentualnych deficytów w obrębie funkcjonowania psychospołecznego jest realizowana na podstawie analizy 9 obszarów :
1. autonomia podstawowa
2. autonomia w miejscu zamieszkania
3. autonomia w społeczności
4. język i komunikacja
5. socjalizacja
6. praca
7. funkcjonowanie poznawcze
8. sfera motoryczna
9. adekwatność funkcjonowania indywidualnego
Deficyty, nad którymi pacjent zaczyna pracę wybiera się według priorytetu wagi, jaki ma on dla adekwatnego funkcjonowania społecznego. Zatem wspólnie z pacjentem określa się konkretne cele, które realizuje on w założonym przez Kontrakt Terapeutyczny czasie.

Poziom społeczności terapeutycznej
Społeczność „Domku” (tak zwyczajowo nazywany jest oddział) jest specyficzna, stanowi ją mała liczba osób, ale równocześnie warunki zamieszkania stwarzają konieczność szerokiego uczestnictwa we wszelkich sprawach „Domku”, począwszy od troski o jego wyposażenie, poprzez dyżury utrzymujące czystość w budynku i wokół niego oraz wspólną organizację czasu. Członkami społeczności są także terapeuci, którzy są włączeni w różne działania.

Poziom treningów behawioralno-poznawczych
Celem treningów jest przygotowanie mieszkańca do samodzielnego życia i zaspakajania własnych potrzeb. Nacisk kładziony jest zarówno na trenowanie umiejętności społecznych takich jak: umiejętność komunikowania się czy asertywność jak również umiejętności behawioralnych np. umiejętność przygotowywania posiłków. Szczególnie istotny jest trening zażywania leków i aktywnego leczenia podtrzymującego.

Poziom aktywizacji zawodowej
Celem programu jest zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnej do skutecznego poszukiwania pracy, wzmocnienie motywacji do jej poszukiwań i danie szansy sprawdzenia się w roli pracownika. Program ma formę warsztatów, w ramach których uczestnicy będą przygotowywać dokumentacje potrzebną do poszukiwania pracy, ćwiczą rozmowy z przyszłym pracodawcą, uczą się kontaktów ze współpracownikami. Niezbędne jest też przekazanie wiedzy na temat praw i obowiązków pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki niepełnosprawności. Program ten jest elastyczny i dopasowywany do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Odwiedziny

W dni powszednie w godz. 14.00-17.00
W weekendy i święta w godz. 9.00- 12.00 i 14.00- 17.00

Personel
Kierownik Oddziału : lek. med. Krystyna Sosińska-Stępniewska – specjalista psychiatra
Lekarz: lek. med. Agnieszka Krawczyk – specjalista psychiatra
p.o. pielęgniarka oddzialowa; Aleksandra Czernek.
Pedagog: mgr Agnieszka Węgrzyn – Jasiówka
Psycholog: mgr Joanna Suda
Pracownik socjalny: Małgorzata Pruss- Piotrowicz

Kontakt
Poczta elektroniczna: napisz do nas
Telefoniczny:
• 12 65 24 430 – personel
• 12 65 24 429 – mieszkańcy