Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza II (OP-K II)

Kontakt:

Sekretariat: (12)6524 228

Kierownik oddziału:  (12)6524 422

Pielęgniarka oddziałowa: (12) 6524 227

Pacjenci: (12)6524 229

 

Oddział znajduje się w budynku V C,  jest oddziałem stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym i dysponuje 45 miejscami. Przyjmuje kobiety z rejonu Krakowa – Krowodrzy, Miechowa, Tarnowa i powiatu krakowskiego. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są Pacjentki spoza rejonu.

Terapia w oddziale prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, a sam proces leczenia odbywa się dwutorowo – poprzez starannie dobrane nowoczesne leki, terapię zajęciową i ruchową oraz psychoedukację i psychoterapię.

W ofercie terapeutycznej oddziału znajdują się: programy terapeutyczne o charakterze diagnostycznym i/lub terapeutycznym dostosowane do potrzeb i możliwości Pacjentek. Programy terapeutyczne są adresowane do poszczególnych grup z uwagi na rozpoznanie i przyjęty sposób leczenia.

O przyjęciu do oddziału decyduje lekarz Izby Przyjęć. Oddział współpracuje z Zespołami Leczenia Środowiskowego oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Kładziemy nacisk na profilaktykę nawrotu choroby  i kontynuację leczenia pozaszpitalnego – m.in. świadcząc usługi ambulatoryjne.

Odwiedziny bliskich Pacjentek hospitalizowanych w Oddziale są możliwe codziennie w godzinach 10.00 – 18.00.

 

Kierownik oddziału: lek. med. Kinga Zoła – specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa mgr Małgorzata Dudek