loga

Blisko 2 mln zł otrzymać ma Szpitala Babińskiego w Krakowie w ramach – Pakietu Medyczego Małopolskej Tarczy Antykryzysowej

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie Lider: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych   Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na…

Aktualizacja projektu Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap

AKTUALIZACJA Dokonano aktualizacji projektu pn.; „Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap”, która dotyczy zakresu rzeczowego, wysokości oraz źródeł finansowania. Po zmianie: Kwota projektu ogółem: 36 594 518,52 zł Dofinansowanie: – budżet Województwa Małopolskiego – 12 099 718,50 zł – EFRR – 22…

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizuje Projekt pn.:

„Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu – 29 994…

Ładowanie blogach...
Skip to content