Zespoły Leczenia Środowiskowego, Poradnie Zdrowia Psychicznego i Oddziały Dzienne Szpitala będa nieczynne w dniu 8 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 8 stycznia 2018 r.

Zespoły Leczenia Środowiskowego,

Poradnie Zdrowia Psychicznego

oraz Oddziały Dzienne

Szpitala specjalistycznego

im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

będą nieczynne.