Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka

ul. Wincentego Pola 4 A
32-020 Wieliczka

Kontakt: (12) 307-03-44

Godziny pracy jednostki:

poniedziałek: 14:50 – 21:30
wtorek: 7:30 – 21:30
środa: 8:00 – 20:00
czwartek: 11:20 – 21:30
piątek: 7:30 – 21:30

Zespół odwiedza Pacjenta w jego domu. W takich warunkach istnieje możliwość kontaktu z rodziną Pacjenta i poznanie środowiska w którym żyje podopieczny.

Telefony Kontaktowe:
784 004 210 – kierownik ZLŚ lekarz
(12) 652 44 55 – lekarz
(12) 652 42 19 – pielęgniarka
784 004 212 – pracownik socjalny
(12) 652 44 28 – pracownik socjalny

Zespół Leczenia Środowiskowego powstał w kwietniu 2007 roku w porozumieniu i współpracy ze Starostwem Powiatu Wielickiego.

Pomaga pacjentom z całego Powiatu Wielickiego.

Zespół obejmuje opieką:
– osoby dorosłe chorujące psychicznie,
– osoby, które mają problem z kontynuacją leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego,
– osoby, które mają wsparcie w środowisku domowym lub są pod opieką GOPS i MOPS (mają zapewnione usługi terapeutyczne lub opiekuńcze), nie są w stanie psychicznym zagrażającym ich życiu lub zdrowiu, bądź zdrowiu innych osób.

Osoby z rozpoznaniem uzależnienia alkoholowego, lekowego, upośledzenia umysłowego, bądź z zaawansowanym procesem otępienny powinny korzystać z innych palcówek.