Zespół Leczenia Środowiskowego Skawina

Zespół Leczenia Środowiskowego  Skawina ul. Energetyków 16

32-050 Skawina

Kontakt: tel.(12) 65 24 205

Godziny pracy jednostki :

poniedziałek: 8:00 – 15:35
wtorek: 8:00 – 17:25
środa: 8:00 – 17:00
czwartek: 8:00 – 17:30
piątek: 8:00 – 15:35

Kierownik Zespołu:
lek. med. Zuzanna Karłowicz – specjalista psychiatra

Zespół:
dr.n. med. Aneta Rewer – specjalista psychiatra
Joanna Tarnawska – psycholog
Magdalena Jaśko – psycholog kliniczny
Bernarda Kuźniar – pielęgniarka

Większość prac wykonujemy w środowisku naszych Pacjentów, w siedzibie placówki pełnimy dyżur w miarę możliwości w czwartki w godz. 8.00-10.00.

Pracujemy w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmujemy: leczenie, rehabilitację i oparcie społeczne osobom dorosłym zamieszkującym Gminę Skawina.

Zespół zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczone objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczające oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia.

Celem działań terapeutów jest prowadzenie dostosowanego do potrzeb leczenia (terapia prowadząca), w tym także aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej Pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia i podjętym trudzie zdrowienia. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności życiowych Pacjentów, wzmacnianie radzenia sobie z doświadczeniem choroby oraz na poprawienie umiejętności społecznych, a równocześnie poprzez stałą współpracę z ich rodzinami oraz innymi opiekunami, dążenie do wzmacniania sieci wsparcia społecznego leczonych Pacjentów.

Pacjent może się zgłosić sam z prośbą o objęcie opieką, zgłoszenia może dokonać także lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego czy z oddziału szpitalnego, rodzina oraz pracownicy opieki społecznej. Psychiatryczne leczenie środowiskowe odbywa się za zgodą Pacjenta.

Do leczenia w Zespole mogą być zakwalifikowani pełnoletni Pacjenci, mieszkający na terenie gminy z rozpoznaniem psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychotycznych i afektywnych na podłożu organicznym w szczególności:

• z ciężkim i nawrotowym przebiegiem chorowania, z licznymi hospitalizacjami, którym nie zapobiega dotychczasowe leczenie ambulatoryjne,
• którzy wymagają ciągłego motywowania do leczenia i wspierania w podjętym wysiłku zdrowienia,
• z którymi dotychczas nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni,
• którzy mają względne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej ale ze względów terapeutycznych wskazane jest dla nich pozostawanie w środowisku domowym,
• którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym a w dalszym ciągu wymagają intensywnych i aktywnych oddziaływań socjo i psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych niemożliwych do zaoferowania w opiece ambulatoryjnej.

Dla Pacjentów niezakwalifikowanych do leczenia w ZLŚ oferujemy pomoc w innych placówkach.
Przeciwwskazaniami do leczenia w Zespole ZLŚ są m.in.:

• aktualne bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia),
• niezdolność do samodzielnego funkcjonowania przy jednoczesnym braku minimalnego wsparcia społecznego umożliwiającego bezpieczne leczenie,
• stan somatyczny Pacjenta wymagający leczenia w szpitalu ogólnym,
• brak świadomej zgody na leczenie.

Na kwalifikacje celem objęcia leczeniem prosimy się zgłaszać w czwartki o godz 9:00 lub po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu.

Terapeuci Zespołu realizują leczenie środowiskowe zależnie od stanu psychicznego i potrzeb Pacjenta w tym wizyty planowe jak i wizyty kryzysowe.

Aktualnie oferujemy:

• zindywidualizowane leczenie farmakologiczne,
• pomoc psychologiczną i leczenie psychoterapeutyczne,
• postępowanie rehabilitacyjne,
• oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów, ich rodzin i bliskich,
• organizację sieci oparcia społecznego w środowisku chorego z włączeniem członków pomocnych osób (za zgodą pacjenta), MGOPS, ŚDS,
• współpracę z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
• współpracę z oddziałami rejonowymi Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w razie konieczności hospitalizacji naszych podopiecznych lub korzystania przez nich z oferty oddziałów rehabilitacyjnych.

W ofercie Zespołu planujemy także:

• grupę wsparcia dla rodzin Pacjentów,
• grupę psychoterapeutyczną,
• klub Pacjenta.