XXVIII SYMPOZJUM POLSKO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Kraków – Szpital Babińskiego 28 -30 września 2017 r.

XXVIII SYMPOZJUM

POLSKO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Kraków – Szpital Babińskiego 28 -30 września 2017 r.

 

Quo Vadis Psychiatrio? – Dokąd zmierzasz psychiatrio? to tytuł podsumowującej sesji XXVIII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, które w dniach 28 – 30 września br. odbędzie się w Krakowie. Po oficjalnej inauguracji w Małopolskim Ogrodzie Sztuki we czwartek 28 września, w piątek i w sobotę (29 i 30 września) obrady przeniosą się do  Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Babińskiego. To tutaj polscy i niemieccy psychiatrzy dyskutować będą o najważniejszych wyzwaniach współczesnej psychiatrii i perspektywach jej rozwoju. Sympozjum wpisane zostało w obchody Jubileuszu 100-lecia kobierzyńskiego Szpitala.

Program XXXVII Sympozjum

Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego

Kraków 28  – 30 września 2017 r.

 

Czwartek, 28 września 2017 r. godz. 17.30.  Uroczyste otwarcie

Małopolski Ogród Sztuki (ul. Rajska 12)

Po części oficjalnej (powitania i wystąpienia gości oficjalnych)

– o „30 latach spotkań polsko-niemieckich i pierwszej podróży psychiatrów niemieckich do Polski”, która to podróż stała się impulsem do powstania Towarzystwa, opowiedzą panowie prof. Andrzej Cechnicki i dr Friedrich Leidinger,

– wykład inaugurujący „Psychiatria humanistyczna i jej krakowscy prekursorzy” wygłosi Prof. Bogdan de Barbaro.

Na zakończenie sesji przewidziany jest występ teatru z Opola.

Piątek, 29 września 2017 r. Drugi dzień Sympozjum

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie (ul. Babińskiego 29, budynek Teatru)

– przedstawiciele Szpitala Babińskiego zaprezentują miejsce, jakie zajmuje Szpital systemie opieki regionalnej i kierunki rozwoju tej opieki (godz. 9.00),

– przedstawiciele strony niemieckiej opowiedzą o 25-letniej współpracy  ze Szpitalem ze swojej perspektywy (godz. 10.00).

– w popołudniowej sesji warsztatowej (14.00 – 18.00) odbędą się dyskusje tematyczne  ukierunkowane na zagadnienia transferu wiedzy i codziennej praktyki, a więc wyzwania stojące  przed współczesna psychiatrią (leczenie uzależnień, wpływ leczenia ambulatoryjnego na stacjonarne, leczenie środowiskowe), oraz kwestie etyczne związane ze stosowaniem przymusu oraz zagadnienie przeżywania przez pacjentów pierwszych dni hospitalizacji (tu zaprezentowane będą wyniki badań prowadzonych w Niemczech i w Polsce).

Sobota, 30 września 2017 r. Trzeci dzień Sympozjum

Wystąpienia związane z przyszłością psychiatrii:

– z punktu widzenia pacjentów (p. Mateusz Biernat) g. 9.30 oraz

– z punktu widzenia profesjonalistów (p. dr Gerhard Längle) g. 10.00,

–  dyskusja o przyszłości, w której uczestniczyć będą Wiceminister Zdrowia oraz Prezes NFZ, (g. 11.00)

 

Wydarzenia Towarzyszące Sympozjum

Wystawa obrazów Marii Wnęk z kolekcji Szpitala Babińskiego – Galeria CENTRUM (Interdyscyplinarne Centrum Terapii – Budynek nr XIV)

Wystawa rzeźb i obrazów Edwarda Sutora z kolekcji Szpitala Babińskiego oraz ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu (Budynek Teatru sala boczna),

Wystawa „Uważaj na głowę” przygotowana przez pacjentów i byłych pacjentów prezentacja  własnego doświadczeniach chorowania, leczenia i zdrowienia pokazane z ich  perspektywy. (Budynek Interdyscyplinarnego Centrum Terapii – wejście schodkami w dół od tyłu budynku po obejściu go od strony parkingu).

Wystawa o eksterminacji pacjentów kobierzyńskiego Zakładu w 1942 roku przygotowana przez uczniów polskich (Kraków) i niemieckich (Wiemar) szkół średnich w ramach projektu finansowanego przez Fundację Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość. Partnerem w Projekcie było również Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

Wystawa prezentująca postać dra Władysława Stryjeńskiego dyrektora Zakładu w Kobierzynie w latach 1929-1938, przygotowana z okazji Jubileuszu 100-lecia Szpitala.