WYSTAWA PRAC SYLWII MENSFELD W ‘GALERII CENTRUM” do oglądania od 8 marca 2018 r. budynek nr XIV

 W ‘GALERII CENTRUM” KOBIERZYŃSKIEGO SZPITALA 

8 MARCA 2018 R. ODBYŁ SIĘ  WERNISAŻ PRAC

SYLWII MENSFELD

Serdecznie zapraszamy do ogladania wystawy prac Sylwii Mensfeld, która od  8 marca 2018 roku prezentowana jest  w „Galerii Centrum” w Interdyscyplinarnym Centrum Terapii i Aktywizacji Zawodowej dla Pacjentów Budynek XIV – na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie.

 

„Galeria Centrum” miejsce czasowych wystaw prezentujących prace plastyczne Pacjentów i byłych Pacjentów Szpitala zaprasza na kolejna wystawę, w Dniu Kobiet – 8 marca  2018 r. – o godz. 13.00 odbędzie się tu wernisaż wystawy Sylwii Mensfeld artystki wielostronnie utalentowanej – plastycznie i literacko.

Obok prac plastycznych rysunków i obrazów w trakcie wernisażu odbędzie się także prezentacja jej książki „Rozważania okołoschizofreniczne”. Będą także elementy muzyczne.

W załączeniu przekazuje kilka słów Artystki „o sobie…”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

MeNSFELD2018

GALERIAMeNSFELD2018