UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W REKTORACIE MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

W REKTORACIE MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

 27 sierpnia 2017 roku o godz. 11.00 w Kaplicy Szpitalnej odprawiona zostanie Msza Św. odpustowa, którą koncelebrować będzie

J.E. Ks. Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski

Tegoroczny odpust ma szczególny charakter. odbywa się bowiem w Roku Jubileuszu 100-lecia Szpitala

Zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystościach, szczególnie we Mszy Świętej Odpustowej.

FILMOWA RELACJA Z UROICZYSTOSCI ODPUSTOWYCH

ZAMIESZCZONA NA PORTALU YOU TUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCzzPqjb5brmGyU1sgsS0VWA/videos