Zamówienia Publiczne

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2017

zamówienia

Data ogłoszenia: 2 stycznia 2017 r.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdują się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

www.bip.babinski.pl