Odwiedziny

Jednym z podstawowych uprawnień Pacjentów jest prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej osób bliskich.

W Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie odwiedziny, za zgodą Pacjenta, odbywają sie w oddziałach szpitalnych we wszystkie dni tygodnia.
Odwiedzających Gości prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pory składania wizyt oraz o przestrzeganie zaleceń personelu medycznego, tak aby nie zakłócać pracy oddziału, a przede wszystkim spokoju pozostałych chorych.

Szczegółowe informację na temat odwiedzin znajdą Państwo  tutaj  9-2