Otwarcie po remoncie konserwatorskim pawilonu 6B dla Pacjentek Oddziału Psychiatrycznego Nowa Huta II

Kolejny obiekt zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego

 w Kobierzynie odzyskał dawny blask

a oddział Szpitala Babińskiego na wnętrza  odpowiadające wymogom współczesnej psychiatrii

 

Uprzejmie informuje, że w najbliższy poniedziałek 13 lutego 2017 roku o godz. 13.00 będzie miało miejsce uroczyste przekazanie wyremontowanego i zaadaptowanego do potrzeb współczesnej psychiatrii zabytkowego budynku 6B. Oddziału Psychiatrycznego dla Nowej Huty. Remont konserwatorski, który rozpoczął się w lipcu ubiegłego roku, pozwolił – zgodnie z ustaleniami z Konserwatorem Zabytków – na renowację zachowanych historycznych fasad i linii dachowych oraz kształtów okien, a jednocześnie adaptacje wnętrz do potrzeb współczesnej psychiatrii. Celem remontu było przede wszystkim stworzenie odpowiednich warunków pobytu Pacjentek – podział jednej wielkiej przestrzeni na mniejsze kilkuosobowe (maksymalnie pięciołóżkowe sale), wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań koniecznych w ostrym oddziale przyjęciowym, poprawa warunków pracy personelu oraz pełne dostosowanie do współczesnych wymogów sanitarnych. Oddział po remoncie zyskał również nowe wyposażenie – meble i urządzenia kuchenne oraz te wymagane w przypadku przechowywania leków.

Koszt remontu wyniósł 1.760.000 zł i był finansowany ze środków przekazanych przez Województwo Małopolskie oraz częściowo ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.