OSTATNIA SZANSA BY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENU „KONTAKT W LECZENIU”

OSTATNIA SZANSA BY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENU DLA PRACUJĄCYCH

Z  OSOBAMI CIERPIĄCYMI NA ZABURZENIA PSYCHICZNE I ICH RODZINAMI

„KONTAKT W LECZENIU”

O stycznia 2018 r. Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie realizuje szkolenia w ramach projektu „Kontakt w leczeniu”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia, a szkolenia adresowane do personelu medycznego i niemedycznego. Dotyczą komunikowania się z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i ich bliskimi. Mogą w nich wziąć udział między innymi  lekarze (zwłaszcza lekarze pierwszego kontaktu), pielęgniarki, a także farmaceuci, ratownicy medyczni i pracownicy rejestracji. Szpital im. dr. J. Babińskiego prowadzi szkolenia w niemal wszystkich większych miejscowościach na terenie województw Małopolskiego i Podkarpackiego.

W I półroczu 2018 r. z oferty bezpłatnego poniesienia swojej wiedzy i kompetencji skorzystały 1.602 osoby na planowanych 2.520 uczestników. Pozostało więc tylko 918 miejsc, przy czym na większość z nich już znaleźli się już chętni. Jest to więc na prawdę ostatni moment aby zapisać się na szkolenie. Lekarze i ratownicy medyczni za udział otrzymują dodatkowo tak zwane punkty edukacyjne (odpowiednio 16 i 8).

Zapisu można dokonać poprzez stronę internetową projektu www.kontaktwleczeniu.pl, gdzie znajduje się zarówno formularz zgłoszeniowy jak i harmonogram szkoleń wraz z miejscami szkoleń oraz regulamin projektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału tym bardziej, że w ocenach uczestników jest to szkolenie bardzo potrzebne i dodatkowo doskonale przygotowane.