Ogłoszenia o ofertach pracy

Ogólne zasady aplikowania w przypadku zamieszczanych poniżej ogłoszeń:

Dokumenty aplikacyjne składające sie z:

CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje ewentualnie innych wymaganych dokumentów

prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail kadry@babinski.pl lub osobiście w Dziale Kadr Szpitala (Budynek XXVIII – Willa Dyrektora) lub też za pośrednictwem poczty na adres Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 KRAKÓW ul. Babińskiego 29.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 br. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami”.

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie poszukuje:

 

 

Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

Wymagania kwalifikacyjne:

– wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, zamówienia publiczne)

– dobra znajomość Prawa Zamówień Publicznych po nowelizacji z 2016 roku

– dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel)

– doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych

–  komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej

– skrupulatność, samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Obowiązki:

– wykonywanie zadań i czynności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych

– publikowanie ogłoszeń o  prowadzonych zamówieniach

– współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi

– sporządzanie planu zamówień

– sporządzanie pism, raportów, sprawozdań

– archiwizowanie dokumentacji przetargowej

 

Oferujemy:

– zatrudnienie: umowa o pracę lub własna działalność (w zależności od preferencji kandydata)

 

Kraków, dnia 06.03.2017r.

 

Inspektora ds. nadzoru w zakresie elektrycznym

Wymagania kwalifikacyjne:

1) warunek konieczny – posiadanie członkostwa Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

2) dysponowanie uprawnieniami:

– budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

– SEP dla instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV w zakresie kierownictwa i dozoru oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych – DOZÓR

– SEP dla instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV w zakresie kierownictwa i dozoru oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych – EKSPLOATACJA

3) minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia nadzoru elektrycznego

4) dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel)

5) znajomość kosztorysowania (program ZUZIA)

6) komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej

7) skrupulatność, samodzielność w realizacji powierzonych zadań

 

Obowiązki:

– nadzór nad realizacją wszystkich zadań inwestycyjnych i remontów bieżących wykonywanych przez Szpital

– nadzór przy czynnościach eksploatacyjno-konserwacyjnych związanych z bieżącym prawidłowym funkcjonowaniem instalacji elektrycznych i urządzeń w poszczególnych budynkach Szpitala

– kosztorysowanie robót instalacyjnych w zakresie elektrycznym

 

Oferujemy:

– umowa zlecenie – własna działalność

 

Kraków, dnia 06.03.2017r.

 

 

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ poszukuje do pracy na stanowisko terapeuty zajęciowego w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

Wymagania:

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej lub ukończenia studiów wyższych na kierunku terapia zajęciowa obejmujących wiedzę
z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata.

Oferujemy:
umowę o pracę w wymiarze całego etatu, wsparcie merytoryczne.

 

Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego
oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Data ogłoszenia: 22 lutego 2017 r.

 

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni pielęgniarki w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną (kadry@babinski.pl), osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Data zamieszczenia 29 listopada 2016 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni Specjalistę Psychoterapii Uzależnień lub osobę trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną (kadry@babinski.pl), osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Data zamieszczenia 29 listopada 2016 r.

 

 

Lekarza specjalisty psychiatry do pracy w wymiarze całego etatu.

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ,
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie w dniu 29 lutego 2016 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni ratownika medycznego w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Ogłoszenie zamieszczono w dniu : 12 rzesnia 2016 r.