Ogłoszenia o ofertach pracy

Ogólne zasady aplikowania w przypadku zamieszczanych poniżej ogłoszeń:

Dokumenty aplikacyjne składające sie z:

CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje ewentualnie innych wymaganych dokumentów

prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail kadry@babinski.pl lub osobiście w Dziale Kadr Szpitala (Budynek XXVIII – Willa Dyrektora) lub też za pośrednictwem poczty na adres Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 KRAKÓW ul. Babińskiego 29.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 br. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami”.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie,

ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków zatrudni:

 

 TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO

Miejsce pracy:

                Warsztat Terapii Zajęciowej Kraków ul. dr. J. Babińskiego 29

 

Zakres obowiązków:                                

–  przygotowywanie i organizowanie zajęć mających na celu aktywizację i rehabilitację pacjentów.

 

Na danym stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
Oferujemy:   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub własnej działalności
(w zależności od preferencji kandydata).

 

Stosownie do obowiązujących przepisów zapewniamy uprawnienia i przywileje dla pracowników posiadających status osoby niepełnosprawnej m.in.:

 

Nowo zatrudnionym pracownikom zapewniamy proces adaptacji w nowym miejscu pracy w miłej i przyjaznej atmosferze. Oferujemy pomoc w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz pomoc w zakresie samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego przydzielonych obowiązków.

Wszyscy pracownicy Szpitala Babińskiego korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowania do: wypoczynku dzieci, imprez kulturalno-sportowych,  „wczasów pod gruszą”).

 

Wymagania:

– tytuł terapeuty zajęciowego, arteterapeuty

– mile widziane kwalifikacje w zakresie pomocy medycznej,

 

Oferty pracy proszę przesłać na adres Dział Kadr Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ 30 393 Kraków ul. Babińskiego 29 lub na adres kadry@babinski.pl

 

2 PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH Z CERTYFIKATEM PSYCHOTERAPEUTY

 

Miejsce pracy:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze, Kraków ul. Babińskiego 29

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków- Krowodrza, Kraków ul. Olszańska 5

 

Zakres obowiązków:                                

–  świadczenie usług psychologicznych polegających w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej.

 

Na danym stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
Oferujemy:   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub własnej działalności
(w zależności od preferencji kandydata).

 

Stosownie do obowiązujących przepisów zapewniamy uprawnienia i przywileje dla pracowników posiadających status osoby niepełnosprawnej m.in.:

 

Nowo zatrudnionym pracownikom zapewniamy proces adaptacji w nowym miejscu pracy w miłej i przyjaznej atmosferze. Oferujemy pomoc w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz pomoc w zakresie samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego przydzielonych obowiązków.

Wszyscy pracownicy Szpitala Babińskiego korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowania do: wypoczynku dzieci, imprez kulturalno-sportowych,  „wczasów pod gruszą”).

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe magister psychologii

– specjalizacja z psychologii klinicznej

– certyfikat psychoterapeuty

 

Oferty pracy proszę przesłać na adres Dział Kadr Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ 30 393 Kraków ul. Babińskiego 29 lub na adres kadry@babinski.pl

 

 

Stanowisko:               INSPEKTORA DS. NADZORU W ZAKRESIE ELEKTRYCZNYM

 

Miejsce pracy:                           Dział Inwestycji i Logistyki

 

Zakres obowiązków:                                

–  nadzór nad realizacją wszystkich zadań inwestycyjnych i remontów bieżących wykonywanych

przez Szpital,

– nadzór przy czynnościach eksploatacyjno-konserwacyjnych związanych z bieżącym prawidłowym

funkcjonowaniem instalacji elektrycznych i urządzeń w poszczególnych budynkach Szpitala

– kosztorysowanie robót instalacyjnych w zakresie elektrycznym.

Na danym stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
Oferujemy:   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub własnej działalności (w zależności od preferencji kandydata).

Stosownie do obowiązujących przepisów zapewniamy uprawnienia i przywileje dla pracowników posiadających status osoby niepełnosprawnej m.in.:

Nowo zatrudnionym pracownikom zapewniamy proces adaptacji w nowym miejscu pracy w miłej i przyjaznej atmosferze. Oferujemy pomoc w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz pomoc w zakresie samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego przydzielonych obowiązków.

Wszyscy pracownicy Szpitala Babińskiego korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowania do: wypoczynku dzieci, imprez kulturalno-sportowych,  „wczasów pod gruszą”).

Wymagania:

–  warunek konieczny – posiadanie członkostwa Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz

z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

– dysponowanie uprawnieniami:

– budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

– SEP dla instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV w zakresie kierownictwa i dozoru

oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych – DOZÓR

– SEP dla instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV w zakresie kierownictwa i dozoru

oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych – EKSPLOATACJA

– minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia nadzoru elektrycznego

– dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel)

– znajomość kosztorysowania (program ZUZIA)

–  komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej

– skrupulatność, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

 

Oferty pracy proszę przesłać na adres Dział Kadr Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ 30 393 Kraków ul. Babińskiego 29 lub na adres kadry@babinski.pl

 

Data ogłoszenia 12 kwietnia 2017 r.

 

Stanowisko:               SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Miejsce pracy:                           Dział Inwestycji i Logistyki

Zakres obowiązków:

– wykonywanie zadań i czynności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych,

– publikowanie ogłoszeń o prowadzonych zamówieniach,

– współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi,

– sporządzanie planu zamówień,

– sporządzanie pism, raportów, sprawozdań,

– archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

 

Na danym stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych
(np. przed monitorem LCD, obsługa urządzeń biurowych).

Oferujemy:   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub własnej działalności  (w zależności od preferencji kandydata).

Stosownie do obowiązujących przepisów zapewniamy uprawnienia i przywileje  dla pracowników posiadających status osoby niepełnosprawnej m.in.:

Nowo zatrudnionym pracownikom zapewniamy proces adaptacji w nowym miejscu pracy w miłej i przyjaznej atmosferze. Oferujemy pomoc w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz pomoc w zakresie samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego przydzielonych obowiązków.

Wszyscy pracownicy Szpitala Babińskiego korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowania do: wypoczynku dzieci, imprez kulturalno-sportowych,  „wczasów pod gruszą”).

Wymagania:

– wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, zamówienia publiczne),

– dobra znajomość Prawa Zamówień Publicznych po nowelizacji z 2016 roku

– dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel)

– doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych

–  komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej

– skrupulatność, samodzielność w realizacji powierzonych zadań

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty pracy proszę przesłać na adres Dział Kadr Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ 30 393 Kraków ul. Babińskiego 29 lub na adres kadry@babinski.pl

Data Publikacji: 12 kwietnia 2017 r.

 

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ poszukuje do pracy na stanowisko terapeuty zajęciowego w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

Wymagania:

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej lub ukończenia studiów wyższych na kierunku terapia zajęciowa obejmujących wiedzę
z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata.

Oferujemy:
umowę o pracę w wymiarze całego etatu, wsparcie merytoryczne.

 

Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego
oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Data ogłoszenia: 22 lutego 2017 r.

 

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni pielęgniarki w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną (kadry@babinski.pl), osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Data zamieszczenia 29 listopada 2016 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni Specjalistę Psychoterapii Uzależnień lub osobę trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną (kadry@babinski.pl), osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Data zamieszczenia 29 listopada 2016 r.

 

 

Lekarza specjalisty psychiatry do pracy w wymiarze całego etatu.

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ,
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie w dniu 29 lutego 2016 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni ratownika medycznego w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Ogłoszenie zamieszczono w dniu : 12 rzesnia 2016 r.