Ogłoszenia o ofertach pracy

Ogólne zasady aplikowania w przypadku zamieszczanych poniżej ogłoszeń:

Dokumenty aplikacyjne składające się z:

– CV

– listu motywacyjnego

– dokumentów potwierdzających kwalifikacje

– ewentualnie innych wymaganych dokumentów

 

prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail : jolanta.wdowka@babinski.pl lub osobiście w Dziale Kadr Szpitala (Budynek XXVIII – Willa Dyrektora) lub też za pośrednictwem poczty na adres Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 KRAKÓW ul. Babińskiego 29.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 br. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami”.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie zatrudni :

  1. Lekarzy Specjalistów Psychiatrii (w dowolnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę lub kontrakt)
  2. Pielęgniarki (w dowolnym wymiarze czasu pracy)
  3. Pracownika ds. utrzymania czystości (w pełnym wymiarze czasu pracy)

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres :  jolanta.wdowka@babinski.pl

Data publikacji 17 kwiecień 2018