Ogłoszenia o ofertach pracy

Ogólne zasady aplikowania w przypadku zamieszczanych poniżej ogłoszeń:

Dokumenty aplikacyjne składające się z:

– CV

– listu motywacyjnego

– dokumentów potwierdzających kwalifikacje

– ewentualnie innych wymaganych dokumentów

 

prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail : jolanta.wdowka@babinski.pl lub osobiście w Dziale Kadr Szpitala (Budynek XXVIII – Willa Dyrektora) lub też za pośrednictwem poczty na adres Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 KRAKÓW ul. Babińskiego 29.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 br. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami”.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie zatrudni:

  1. Lekarzy Specjalistów Psychiatrii (w dowolnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę lub kontrakt)
  2. Pielęgniarki (w dowolnym wymiarze czasu pracy)
  3. Pracownika ds. utrzymania czystości (w pełnym wymiarze czasu pracy)
  4. Kucharza (w pełnym wymiarze zatrudnienia),
  5. Terapeutę do prowadzenia zajęć w pracowni ogrodniczej w Warsztatach Terapii Zajęciowej tut. Szpitala (w pełnym wymiarze czasu pracy)
  6. Specjalistę Psychoterapii Uzależnień lub osobę w trakcie procesu certyfikacji (w pełnym wymiarze czasu pracy)
  7. Pracownika Monitoringu – w wymiarze całego etatu – minimum średnie wykształcenie (kontakt Pani Ewa Jelonek – Przełożona Pielęgniarek tel 12 65 24 325 lub e-mail ewa.jelonek@babinski.pl
  8. Opiekuna medycznego – w wymiarze całego etatu – minimum średnie wykształcenie (kontakt Pani Ewa Jelonek – Przełożona Pielęgniarek tel 12 65 24 325 lub e-mail ewa.jelonek@babinski.pl
  9. Hydraulika i ślusarza – w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres :  jolanta.wdowka@babinski.pl

Data publikacji: 9 sierpnia 2018 r.