Ogłoszenia o ofertach pracy

Ogólne zasady aplikowania w przypadku zamieszczanych poniżej ogłoszeń:

Dokumenty aplikacyjne składające sie z:

CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje ewentualnie innych wymaganych dokumentów

prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail kadry@babinski.pl lub osobiście w Dziale Kadr Szpitala (Budynek XXVIII – Willa Dyrektora) lub też za pośrednictwem poczty na adres Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 KRAKÓW ul. Babińskiego 29.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 br. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami”.

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie poszukuje:

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ poszukuje do pracy na stanowisko terapeuty zajęciowego w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

Wymagania:

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej lub ukończenia studiów wyższych na kierunku terapia zajęciowa obejmujących wiedzę
z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata.

Oferujemy:
umowę o pracę w wymiarze całego etatu, wsparcie merytoryczne.

 

Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego
oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Data ogłoszenia: 22 lutego 2017 r.

 

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni pielęgniarki w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną (kadry@babinski.pl), osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Data zamieszczenia 29 listopada 2016 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni Specjalistę Psychoterapii Uzależnień lub osobę trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną (kadry@babinski.pl), osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Data zamieszczenia 29 listopada 2016 r.

 

 

Lekarza specjalisty psychiatry do pracy w wymiarze całego etatu.

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ,
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie w dniu 29 lutego 2016 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zatrudni ratownika medycznego w wymiarze całego etatu.
Dokumenty aplikacyjne składające się z CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe prosimy składać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.

Ogłoszenie zamieszczono w dniu : 12 rzesnia 2016 r.