Ogłoszenia o ofertach pracy

Ogólne zasady aplikowania w przypadku zamieszczanych poniżej ogłoszeń:

Dokumenty aplikacyjne składające sie z: CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje ewentualnie innych wymaganych dokumentów prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail kadry@babinski.pl lub osobiście w Dziale Kadr Szpitala (Budynek XXVIII – Willa Dyrektora) lub też za pośrednictwem poczty na adres Dział Kadr Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 KRAKÓW ul. Babińskiego 29. Dokumenty powinny zawierac poniższą klauzulę :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. Babińskiego 29, moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Moje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia przekazanych danych osobowych.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 br. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami”.

Ponadto informujemy, że:

na stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych. Stosownie do obowiązujących przepisów zapewniamy uprawnienia i przywileje dla pracowników posiadających status osoby niepełnosprawnej m.in.:  Nowo zatrudnionym pracownikom zapewniamy proces adaptacji w nowym miejscu pracy w miłej i przyjaznej atmosferze. Oferujemy pomoc w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem  oraz pomoc w zakresie samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego przydzielonych obowiązków. Wszyscy pracownicy Szpitala Babińskiego korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  (m.in. dofinansowania do: wypoczynku dzieci, imprez kulturalno-sportowych, „wczasów pod gruszą”).

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków zatrudni:

Na stanowisku: Ratownik medyczny

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze całego etatu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie w dniu 11 sierpnia 2017

 

 

PILNIE:

Stanowisko: Lekarz specjalista psychiatra do pracy w wymiarze całego etatu.

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie w dniu 29 lutego 2016 r.

 

 

Stanowisko: Pomoc Kuchenna

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze całego etatu.

Data ogłoszenia 24 maja 2017 r.

 

Stanowisko: Pracownik do spraw utrzymania czystości 

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze całego etatu.

Data ogłoszenia: 10 maja 2017 r.

 

Stanowisko: Psycholog Kliniczny z certyfikatem psychoterapeuty (2 etaty)

Miejsce pracy: Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze, Kraków ul. Babińskiego 29 oraz 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków- Krowodrza, Kraków ul. Olszańska 5

Zakres obowiązków:                                

–  świadczenie usług psychologicznych polegających w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe magister psychologii,  specjalizacja z psychologii klinicznej, certyfikat psychoterapeuty

Oferty pracy proszę przesłać na adres Dział Kadr Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ 30 393 Kraków ul. Babińskiego 29 lub na adres kadry@babinski.pl

 

 

Stanowisko: Pielegniarka w wymiarze całego etatu 

Data zamieszczenia 29 listopada 2016 r.