OFICJALNE OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MYŚLENICACH 17 STYCZNIA 2018 R. GODZ. 12.00 – SIEDZIBA CENTRUM MYŚLENICE UL. DROGOWCÓW 6

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ 

W ZAKRESIE OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ

 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE 

WPROWADZA SYSTEM OPIEKI KOORDYNOWANEJ 

I OTWIERA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MYŚLENICACH

Od początku listopada w Myślenicach (a także w Skawinie), rozpoczęły działalność prowadzone przez Szpital Babińskiego Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Oddziały Dzienne wchodzące w skład Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe. Uzupełniły one już istniejącą ofertę Szpitala w postaci opieki domowej prowadzonej przez działające w tych miejscowościach Zespoły Leczenia Środowiskowego. W ten sposób mieszkańcy cierpiący na zaburzenia psychiczne mają znacząco łatwiejszy dostęp do pełnej gamy bezpłatnych świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki psychiatrycznej.

           W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 z udziałem przedstawicieli władz samorządowych dokonamy uroczystego otwarcia Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach. Serdecznie zapraszamy Państwa na tę uroczystość, która odbędzie się w siedzibie Oddziału Dziennego, Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Leczenia Środowiskowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 6.

           Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie konsekwentnie rozbudowuje system koordynowanej opieki psychiatrycznej, dzięki któremu osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne mają możliwość korzystania ze świadczeń adekwatnych do ich aktualnego stanu zdrowia. W okresach zaostrzeń objawów choroby, jeżeli wymaga tego sytuacja, zostają  hospitalizowane w oddziale stacjonarnym. Nie zawsze jednak hospitalizacja jest konieczna. Czasem wystarcza leczenie w Oddziale Dziennym, gdzie pacjent spędza w oddziale 6 godzin dziennie korzystając z konsultacji lekarza, psychoterapii, terapii zajęciowej i uczestnicząc w spotkaniach społeczności terapeutycznej, jednocześnie mieszkając w domu. W okresach remisji (ustąpienia objawów lub też mniejszego ich nasilenia), znajduje się pod opieką lekarza prowadzącego w Poradni Zdrowia Psychicznego.  W sytuacjach, gdy z różnych względów osoba taka  ma trudności z opuszczaniem domu (wiek, niepełnosprawność lub np. stany lękowe), może korzystać z usług świadczonych przez Zespół Leczenia Środowiskowego –  okresowych wizyt lekarza, psychologa-terapeuty i częstszych odwiedzin pielęgniarki psychiatrycznej. Realizowana tu idea psychiatrii środowiskowej, która jest standardem w opiece psychiatrycznej w krajach rozwiniętych, to również wsparcie bliskich, z którymi mieszka osoba chorująca. Taki sposób leczenia wydłuża okresy remisji i sprawia, że pacjenci zdecydowanie rzadziej wymagają hospitalizacji, a te ostanie, o ile już następują, są krótsze. Jest to rozwiązanie poprawiające skuteczność leczenia, a z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia tańsze.

Co więc zmieni się dla cierpiących na zanurzenia psychiczne mieszkańców Myślenic oraz okolic w zakresie specjalistycznej opieki psychiatrycznej?

  • Po pierwsze będą oni mieli znacząco łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty oraz psychologa i pielęgniarki psychiatrycznej.

  • Po drugie korzystanie z systemu opieki koordynowanej – pozostawanie pod opieką tego samego zespołu leczącego znanego pacjentowi i znającego pacjenta, bez względu na to, z której ze wspomnianych form leczenia korzysta.

  • Po trzecie możliwość proponowania najbardziej odpowiedniej do aktualnego stanu zdrowia formy leczenia i wsparcia.

  •  Po czwarte lepszy kontakt zespołu leczącego z lokalnymi instytucjami sektora pomocy społecznej. Wsparcie udzielane przez te instytucje odbywa się we współpracy profesjonalistów z obu sektorów, jest dostosowane do świadczeń medycznych i uzupełnia je w sferze opieki socjalnej.

           Informacje o szczegółowych propozycjach leczenia i wsparcia udzielanego przez funkcjonujące zespoły leczenia środowiskowego oraz przez nowopowstałe jednostki Szpitala Babińskiego dostępne są na stronie internetowej www.babiński.pl, odpowiednio dla Myślenic: http://babinski.pl/zespol-leczenia-srodowiskowego-w-myslenicach/, http://babinski.pl/dzienny-oddzial-psychiatryczny-myslenice/, http://babinski.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego-myslenice/ .

Warto przypomnieć, że według statystyk opublikowanych w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich 23,4 % Polek i Polaków doświadczy w ciągu swego życia zaburzeń psychicznych, a w 2016 roku liczba ofiar samobójstw była wyższa niż liczba ofiar wypadków drogowych.

Stąd problem odpowiednio wczesnego podjęcia leczenia czy uzyskania wsparcia w kryzysie psychicznym jest sprawą istotną społecznie. Jako największa w Małopolsce placówka opieki psychiatrycznej staramy się taki dostęp maksymalnie ułatwiać.