Dzienny Oddział Psychiatryczny Skawina

Dzienny Oddział Psychiatryczny Skawina
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17,
32-050 Skawina,
Kontakt: 12 25-63-166

Oddział Dzienny dysponuje 15 miejscami dla Pacjentów. Oddział kieruje swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi zmianami organicznymi. Okres pobytu w Oddziale wynosi od 4 do 12 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00. W ramach pobytu oferujemy Pacjentom obiad w pobliskim barze.

Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry. Pacjenci przyjmowani są na Oddział po wcześniejszej kwalifikacji. Konsultacje kwalifikacyjne z personelem Oddziału (lekarz, psycholog) odbywają się w środy w godzinach 8.00 – 10.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Przez kilka godzin dziennie prowadzony jest program terapeutyczny skierowany do osób nie wymagających hospitalizacji.
Program terapeutyczny Oddziału obejmuje różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Pacjentów.
Model terapeutyczny to zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej, psychologicznej, pielęgniarskiej oraz terapeutycznej. Oddział zajmuje się leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową oraz indywidualną, oddziaływaniami psychospołecznymi, socjoterapeutycznymi. Prowadzone są spotkania społeczności terapeutycznej, psychoedukacja, treningi interpersonalne, treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, relaksacyjna, wycieczki rekreacyjne.

 

Kierownik Oddziału:
dr n. med. Aneta Rewer – specjalista psychiatra

Zespół:

Lek med. Zuzanna Karłowicz -specjalista psychiatra

mgr Agata Sobolewska – psycholog/psychoterapeuta

mgr Agnieszka Stepień – psycholog

Ewelina Dręgoszewska – terapeuta zajęciowy

Małgorzata Pazurkiewicz – pielęgniarka

Danuta Sękara – pielęgniarka

W tutejszej Placówce mieści się również siedziba Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego, z którymi Oddział ściśle współpracuje w zakresie prowadzenia opieki nad Pacjentami. W ramach zapewnienia ciągłości leczenia współpracujemy także z oddziałami stacjonarnymi Szpitala.

W celu poprawy funkcjonowania Pacjentów w środowisku współpraca odbywa się z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie