Najważniejsze telefony

Izba Przyjęć (12)6524 321

 

Zespół do spraw  rozliczeń i statystyki medycznej  (tzw. ruch chorych)(12)6524-301 lub (12)6524-350

 

Archiwum Medyczne   Tel.  12-6524-352

 

Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi Kraków, ul. Babińskiego 29, Budynek Oddziału 5C

Rejestracja: od 7.00 do 14.00 – (12)6524 499

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków- Śródmieście Kraków ul. Olszańska 5

Rejestracja: (12)4264 562

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków- Podgórze Kraków, ul. Babińskiego 29, Budynek Oddziału 7B

Rejestracja: (12)6524-570

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza Kraków, ul. Olszańska 5, II p.

Rejestracja: (12)4120 976

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta Kraków, Os. Centrum B 11a

Rejestracja: (12)6422 510

 

Biuro Dyrektora:

Kier. Ewa Brzeźniak Tel. (12)6524 347, fax  (12) 2621 335 e-mail: biuro@babinski.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta  Szpitala Psychiatrycznego  p. Małgorzata Kozieł 664 089 561 lub (12) 65-24-545

e-mail: m.koziel@bpp.gov.pl

 

Dział Kadr Kier. Małgorzata Folda Tel. (12)6524 361 e-mail: malgorzata.folda@babinski.pl

 

Dział Organizacji i Kontraktacji  Kier. Marta Byrgiel Tel. (12)6524 339 e-mail: marta.byrgiel@babinski.pl

 

Dział Inwestycji i Logistyki Kier.  Magdalena Józefiak

Tel. (12)6524 410

e-mail: magdalena.jozefiak@babinski.pl

 

Dział Finansowo Księgowy

Główny Księgowy. Julitta Liszka-Noworyta

Tel. (12)6524 362

e-mail: julitta.noworyta@babinski.pl

 

Rzecznik Prasowy

Maciej Bóbr

Tel. (12)6524 469

e-mail: maciej.bobr@babinski.pl

 

Specjalista do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych

Małgorzata Borczyk

Tel. (12)6524 598

e-mail: malgorzata.borczyk@babinski.pl

 

Specjalista do spraw kontaktów z instytucjami zewnętrznymi

Sebastian Nowak

Tel. (12)6524 598

e-mail: sebastian.nowak@babinski.pl

 

Dział Informatyki

Kier. Rafał Skorus

Tel. (12)6524 348

e-mail: rafal.skorus@babinski.pl

 

Interdyscyplinarne Centrum Terapii dla Pacjentów

Kier. Ewa Jędrys

Tel.  (12)6524 466

e-mail: ewa.jedrys@babinski.pl

 

Archiwum medyczne

Tel. 12-6524-352