Kursy i szkolenia

Szkolenia dla personelu medycznego/niemedycznego z dziedziny komunikacji interpersonalnej finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 – ULOTKA

Szpital Babińskiego opracował w 2017r. autorski projekt w zakresie realizacji szkoleń z dziedziny komunikacji interpersonalnej skierowanych do personelu medycznego/niemedycznego, mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów, wg poniższego zakresu:

1) Komunikacja lekarz                                      pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

2) Komunikacja pielęgniarka/pielęgniarz                           pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

3) Komunikacja farmaceuta                         pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

4) Komunikacja pracownik rejestracji/sekretarka medyczna                           pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

 

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem promocyjno-informacyjnym Projektu „KONTAKT W LECZENIU”, który powstał na bazie wyprodukowanych 8 filmów edukacyjnych skierowanych do personelu medycznego/niemedycznego mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z niepowtarzalnej okazji wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Szpital Babińskiego. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystko to, co może się przydać w codziennej pracy podczas kontaktu z osobą chorującą psychicznie lub rodziną pacjenta. Nabór uczestników do projektu już trwa. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.kontaktwleczeniu.pl. Infolinia Projektu 504-947-744.

link do spotu :

https://youtu.be/PwGYexGVuSY

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

 

Adresaci szkoleń

Szkolenie adresowane jest do personelu, który w swojej codziennej pracy :

 • ma kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinami pacjentów,
 • chce uzyskać informacje jak skutecznie komunikować się z tymi osobami oraz ich rodzinami,
 • obawia się kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • zainteresowany jest udzieleniem adekwatnej pomocy wskazanej powyżej grupie pacjentów oraz rodzinie pacjentów.

GRUPA DOCELOWA

GRUPA DOCELOWApracownicy podmiotów leczniczych (publicznych i niepublicznych) oraz aptek, tj. lekarze, pielęgniarki/ pielęgniarze, farmaceuci, pracownicy rejestracji/ sekretarki medyczne, mający kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z rodzinami pacjentów.

Realizator dopuszcza udział w szkoleniach personelu wykonującego zawód medyczny/ niemedyczny inny niż wymieniony powyżej, tj. położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, logopeda, specjalista/ instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, pracownik środowiskowy, opiekun medyczny, opiekun Domu Pomocy Społecznej oraz wykładowcy (z zakresu ochrony zdrowia) uczelni wyższych.

Wobec rozszerzenia grup docelowych nastąpiła zmiana Regulaminu 8_regulamin 13.02.2018

Cel główny Projektu

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Obszary tematyczne szkoleń:

 • najczęstsze zaburzenia psychiczne – przyczyny, objawy, leczenie,
 • pacjent psychosomatyczny i jego potrzeby,
 • komunikacja z osobami chorymi – rozwijanie umiejętności świadomego odczytywania elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji (mowa ciała),
 • umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań,
 • przełamywanie barier w komunikacji, narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, TY, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, kontakt terapeutyczny, praca na case’ach,
 • psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację,
 • poznanie procesów psychodynamicznych w relacji z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
 • rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej: aktywnego słuchania, radzenia sobie z emocjami, udzielania porady,
 • przyczyny agresji wśród osób zaburzonych psychicznie, reagowanie personelu w sytuacjach zagrożenia,
 • elementy asertywnej komunikacji,
 • sesja dobrych praktyk: z doświadczenia.

 

Wielkość grupy szkoleniowych: od 10 do 14 osób.

 

Czas trwania szkoleń:

 1. grupa – lekarze Inne zawody medyczne/wykładowcy ochrony zdrowia: 2 dni szkolenia po 8 godzin (zegarowych), to jest łącznie 16 godzin,
 2. pielęgniarki/pielęgniarze/położne/inne zawody medyczne/wykładowcy z zakresu ochrony zdrowia: 2 dni szkolenia po 8 godzin (zegarowych), to jest łacznie 16 godzin,
 3. farmaceuci – 1 dzień szkolenia, 8 godzin  zegarowych,
 4. pracownicy rejestracji – 1 dzień szkolenia, 8 godzin zegarowych,

Podstawowe kryterium rekrutacji uczestników:

 1. Zatrudnienie na terenie województwa małopolskiego lub województwa podkarpackiego bez względu na formę zatrudnienia- w: podmiocie leczniczym / aptece / uczelni wyższej z zakresu ochrony zdrowia / w instytucjach pomocy społecznej (np. warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, itp.) / w organizacjach pozarządowych, których jednym z celów działalności jest zakres ochrony zdrowia lub prowadzenie specjalistycznych centrów pomocy.
 2. Wykonywanie zawodu medycznego lub niemedycznego, tj.: lekarz, pielęgniarka /pielęgniarz, farmaceuta, pracownik rejestracji (sekretarka medyczna), położna, lub innego zawodu medycznego/niemedycznego tj. położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, logopeda, specjalista/ instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, pracownik środowiskowy lub wykonywanie zawodu wykładowcy z zakresu ochrony zdrowia na uczelni wyższej.
 3. Posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego (w przypadku wykonywania zawodu – lekarza, pielęgniarki/pielęgniarza, położnej oraz farmaceuty), zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w tym zakresie:
   • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 57, poz. 602 z późn. zm.).
   • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 9, poz. 108 z późn. zm.).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (8_regulamin 13.02.2018następnie wypełnienie oraz przesłanie formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – 30_HARMONOGRAM SZKOLEŃ_20.03.18

Aktualnie prowadzimy nabory na pierwszy kwartał 2018 roku 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.Liczba miejsc ograniczona.

 • Lokalizacje szkoleń:   

województwo małopolskie (Kraków, Myślenice, Nowy Sącz, Tarnów, Miechów, Nowy Targ, Oświęcim)

województwo podkarpackie (Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Sanok, Przemyśl, Dębica).]

1)    on-line za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Projektu  lub

2)    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu lub

3)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: jolanta.wdowka@babinski.pl  lub

4)    za pośrednictwem faxu nr (12) 12 262-13-35.

 • Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie dedykowanej Projektu kontakwleczeniu.pl
 • Infolinia Projektu: 504-947-744.

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020