Kursy i szkolenia

Szkolenia dla personelu medycznego/niemedycznego z dziedziny komunikacji interpersonalnej finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 – kontakt-w-leczeniu-ulotka-popr2

Szpital Babińskiego opracował w 2017r. autorski projekt w zakresie realizacji szkoleń z dziedziny komunikacji interpersonalnej skierowanych do personelu medycznego/niemedycznego, mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów, wg poniższego zakresu:

1) Komunikacja lekarz                                      pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

2) Komunikacja pielęgniarka/pielęgniarz                           pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

3) Komunikacja farmaceuta                         pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

4) Komunikacja pracownik rejestracji/sekretarka medyczna                           pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

 

Adresaci szkoleń

Szkolenie adresowane jest do personelu, który w swojej codziennej pracy :

 • ma kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinami pacjentów,
 • chce uzyskać informacje jak skutecznie komunikować się z tymi osobami oraz ich rodzinami,
 • obawia się kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • zainteresowany jest udzieleniem adekwatnej pomocy wskazanej powyżej grupie pacjentów oraz rodzinie pacjentów.

 

Cel główny Projektu

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Obszary tematyczne szkoleń:

 • najczęstsze zaburzenia psychiczne – przyczyny, objawy, leczenie,
 • pacjent psychosomatyczny i jego potrzeby,
 • komunikacja z osobami chorymi – rozwijanie umiejętności świadomego odczytywania elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji (mowa ciała),
 • umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań,
 • przełamywanie barier w komunikacji, narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, TY, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, kontakt terapeutyczny, praca na case’ach,
 • psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację,
 • poznanie procesów psychodynamicznych w relacji z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
 • rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej: aktywnego słuchania, radzenia sobie z emocjami, udzielania porady,
 • przyczyny agresji wśród osób zaburzonych psychicznie, reagowanie personelu w sytuacjach zagrożenia,
 • elementy asertywnej komunikacji,
 • sesja dobrych praktyk: z doświadczenia.

 

Wielkość grupy szkoleniowych: od 10 do 14 osób.

 

Czas trwania szkoleń:

 • lekarze – 2 dni szkolenia po 8 h (zegarowych) =16 h,
 • pielęgniarki/pielęgniarze – 2 dni szkolenia po 8 h (zegarowych) =16 h,
 • farmaceuci – 1 dzień szkolenia, 8 h (zegarowych)
  • pracownicy rejestracji – 1 dzień szkolenia, 8 h (zegarowych)

Podstawowe kryterium rekrutacji uczestników:

 1. zatrudnienie w podmiocie leczniczym lub aptece prowadzącym działalność na terenie województwa małopolskiego lub województwa podkarpackiego,
 2. wykonywanie zawodu medycznego lub niemedycznego tj.: lekarz, pielęgniarka /pielęgniarz, farmaceuta, pracownik rejestracji (sekretarka medyczna),
 3. posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego (w przypadku wykonywania zawodu – lekarza, pielęgniarki/pielęgniarza oraz farmaceuty), zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w tym zakresie.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z „Regulamin Rekrutacji podpisany, następnie wypełnienie oraz przesłanie formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA ROK 2018

 

Aktualnie prowadzimy nabory na pierwszy kwartał 2018 roku 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.Liczba miejsc ograniczona.

 • Lokalizacje szkoleń:   

województwo małopolskie (Kraków, Myślenice, Nowy Sącz, Tarnów, Miechów, Nowy Targ, Oświęcim)

województwo podkarpackie (Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Sanok, Przemyśl, Dębica).]

1)    on-line za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Projektu  lub

2)    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu lub

3)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: jolanta.wdowka@babinski.pl  lub

4)    za pośrednictwem faxu nr (12) 12 262-13-35.

 • Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie dedykowanej Projektu kontakwleczeniu.pl
 • Infolinia Projektu: 504-947-744.