Kurs Psychoterapii

Kurs Psychoterapii

organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic,

atestowany przez

Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

NABÓR NA KURS PSYCHOTERAPII I KURS ZEROWY EDYCJA 2018/2019

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 

 

Zapraszamy także na stronę Kursu Psychoterapii https://kurspsychoterapii.babinski.pl/

Głównym celem kursu jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania swojego zawodu. Zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego proponowany Państwu kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście psychoanalityczne. Szkolenie to jest skierowane do osób chcących prowadzić psychoterapię zarówno w publicznym jak i w prywatnym sektorze służby zdrowia. Zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami kurs psychoterapii przebiega w trzech obszarach:

  1. szkolenia teoretyczne
  2. własny trening emocjonalny
  3. praca superwizyjna

WYKŁADY I SEMINARIA

Wykłady zawierają podstawowe podejścia w psychoterapii: (systemowe, poznawczo-behawioralne, humanistyczne i integracyjne), natomiast ćwiczenia i seminaria prowadzone są w oparciu o podejście psychoanalityczne.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  • warsztaty i seminaria dotyczące: podstaw tworzenia relacji terapeutycznej indywidualnej i grupowej, podstaw prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, zjawisk procesu terapeutycznego oraz technik terapeutycznych,
  • terapia własna: indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną,
  • superwizja indywidualna i grupowa,
  • staż w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic lub w Zakładzie Terapii Rodzin.

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I NERWIC

Organizator Kursu Psychoterapii to instytucja powstała w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głebokich zaburzeń osobowości (typu borderline, narcystycznego). Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii.

Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Uczestnicy kursu w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości. Ta grupa pacjentów jest coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu. Ordynatorem oddziału jest spec. psych. Ewa Niezgoda.

więcej o oddziale  http://babinski.pl/7f-oddzial-leczenia-zaburzen-sosbowosci-i-nerwic/ 

 

KWALIFIKACJA

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem wyższym z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię a także osób będących na ostatnim roku studiów.

Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 652 44 67

Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z Kierownikiem Kursu – Ewą Niezgodą.

Pobierz formularz_zgloszeniowy kurs psychoterapii

Zasady przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTP http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii

ORGANIZACJA

Kurs jest czteroletnim szkoleniem dającym wiedzą potrzebną do prowadzenia psychoterapii oraz możliwość nabywania praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń. Od drugiego roku szkolenia każdy uczestnik ma zapewnioną własną psychoterapię w formie grupowej. W całym procesie szkolenia mają miejsce różne formy pracy superwizyjnej jednak każdy z uczestników pod koniec szkolenia a przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego będzie musiał zadbać o określoną ilość indywidualnych superwizji.

Zajęcia kursu psychoterapii odbywają się średnio raz w miesiącu w weekendy (sobota i niedziela) w Szpitalu Babińskiego. W sumie każdy rok to 10 spotkań „weekendowych” Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w czerwcu.

„Zgrupowanie treningowo-dydaktyczne organizowane jest na początku 1 roku kursu.” Udział w zgrupowaniu pozwala zdobyć wiedzę o własnym funkcjonowaniu w grupie oraz doświadczyć dynamiki grupy. Zgrupowanie płatne jest odrebnie.

Na początku kursu zawierana jest umowa z uczestnikami kursu, która obejmuje wzajemne zobowiązania.

Program Kursu Psychoterapii – program

KURS ZEROWY „ZERÓWKA” – to zajęcia stworzone z myślą o osobach nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami, rozważających podjęcie pracy klinicznej.
Kurs wprowadzający do Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem lekarza psychiatry i superwizora SNPPTP Ewy Niezgody.Głównym celem kursu zerowego jest przygotowanie praktyczne osób zainteresowanych w przyszłości podjęciem całościowo kursu psychoterapii. Obejmuje zajęcia praktyczne (kontakt z pacjentami) i omówienie doświadczeń w grupie Balinta oraz seminarium kazuistyczne (omawianie tekstów teoretycznych w nawiązaniu do zdobywanego doświadczenia).
Uczestnictwo w kursie zerowym umożliwia odbycie praktyk, wolontariatów i staży w Szpitalu Klinicznym  im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.Kwalifikacja
Kurs adresowany jest do :
· studentów psychologii i kierunków pokrewnych od IV roku studiów nie mogących podjąć jeszcze całościowego kursu zainteresowanych pracą kliniczną,
· osób rozważających podjęcie szkolenia, nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami,
· osób chcących pogłębić wiedzę teoretyczną w oparciu o kontakt z pacjentami.Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl
formularz_zgloszeniowy_kurs_zerowyDodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 652 44 67 lub 662 126 603.
Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z prowadzącymi kurs Ewą Niezgodą i Martą Haviar.Zajęcia praktyczne
· podstawy kontaktu z pacjentem pod superwizją,
· grupa Balinta – omawianie własnych uczuć, myśli i trudności pojawiających się w kontakcie z pacjentem. Założeniem grupy jest dzielenie się i wymiana własnych doświadczeń w obecności osoby prowadzącej grupę. Ma  na celu uświadomienie psychologicznych aspektów problemów pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację „lekarz/terapeuta“ – pacjent, a nie na problemy ściśle medyczne,
· wstęp do psychopatologii w oparciu o praktykę.Zajęcia teoretyczne
· omówienie wybranych tekstów teoretycznych w kontekście doświadczanych zjawisk.Organizacja
Kurs zerowy jest rocznym szkoleniem oferującym głównie kontakt z pacjentami pod superwizją oraz podstawy wiedzy teoretycznej na temat zawodu psychoterapeuty. Umożliwia praktyczne rozeznawanie możliwości kursanta do podjęcia dalszego szkolenia. Kurs powstał z myślą o osobach nie spełniających warunków kwalifikacji do całościowego kursu psychoterapii, pragnących zdobyć doświadczenie praktyczne i wiedzę z zakresu zawodu i szkolenia psychoterapeutycznego.
Kurs opiera się na zbieraniu doświadczeń w kontakcie z pacjentami oddziału, a następnie omawianiu zjawisk w grupie Balinta. Kurs zapewnia również podstawy teoretyczne na temat kontaktu terapeutycznego i psychopatologii osób mogących korzystać z psychoterapii wglądowej.Zajęcia kursu zerowego odbywają się średnio raz w miesiącu (piątek lub sobota) w Szpitalu Babińskiego i trwają 3 godziny.
W sumie każdy rok to 10 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu. Koszt kursu to 1000 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).

KONTAKT I OPŁATY:

Aneta Mach, Joanna Chacia-Pęcek

e-mail:kurs.psychoterapii@babinski.pl 

tel. 12 652 44 67

OPŁATY: Roczny koszt kursu to 5 000 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty po 1 250 zł

Opłata obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, grupę terapii własnej, superwizję w liczbie godzin podanej w programie merytorycznym oraz staże.

OPŁATY ZA KURS PROSIMY KIEROWAĆ na konto Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków Bank PKO SA nr rachunku: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589 tytułem: „KURS PSYCHOTERAPII” oraz imię i nazwisko uczestnika.