Ogłoszenie o  konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Ogłoszenie o  konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Warunki Konkursu Ofert Warunki Konkursu Ofert_17_19-1 Znak Sprawy: OP-4240-17/19 Data publikacji: 27 września 2019 r. Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie_OP_4240_17 Data publikacji; 8 października 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii, tzn. lekarza, który ukończył co najmniej pierwszy rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza posiadającego co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Warunki Konkursu Ofert: Warunki-Konkursu-Ofert-15_19 Znak sprawy: OP-4240-15/19 Data publikacji: 13 września 2019 r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:  zmiana terminu…