Konkursy

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

znak sprawy: OP-4240-6/19

Warunki Konkursu Ofert 6_19

Data publikacji 11 kwietnia 2019 r.