Zamówienia do 30 000 euro

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

dostawę książki edukacyjnej 

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

 

Zapytanie ofertpowe na dostawe książki edukacyjnej  postepowanie_ksiązkaOEBR_0700_3_5_17

Znak sprawy: OEBR -0700-3-5/17

Data publikacji: 15 listopada 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

produkcje filmów edukacyjnych oraz spotu reklamowego

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

 

Zapytanie ofertowe na produkcje filmów edukacyjnych oraz spotu reklamowego OEBR_0700_3_3_17

Znak sprawy: OEBR -0700-3-3/17

Data publikacji: 8 listopada 2017 r.

 Zapytanie i odpowiedź na pytania, które napłynęły w dniu 8 listopada 2017 r. : odp_pyt1_film

Data publikacji: 10 listopada 2017 r.

 Zapytania i odpowiedzi, które napłynęły w dniu 10 listopada 2017 r. : NPZ

Data publikacji: 14 listopada 2017 r.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego modyfikacja treści zapytania

Data publikacji: 14 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ogloszenie o unieważnieniu_filmy

Data publikacji: 17 listopada 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

dostawe materiałów biurowych i pamięci do przechowywania danych

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zapytanie ofertowe na dostawe materiałów biurowych i pamięci do przechowywania danych OEBR_3_4_17

Znak sprawy: OEBR-0700-3-4/17

Data publikacji: 8 listopada 2017 r.

 Rozstrzynięcie rozstrzygniecie_OEBR_0700_3_4

Data publikacji: 17 listopada 2017 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na wykonanie

działań promocyjnych/kampanii medialnej

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zapytanie ofertowe ogłoszenie_promocja

Znak sprawy OEBR-0700-3-2/17

Data publikacji 25 października 2017 r.

Odpowiedź na pytania , które wpłynęły 27 października 2017 r. odpowiedz na pytania_promocja.20-17-1027

Modyfikac ja tresci zapytania ofertowego modyfikacja treści _promocja2017-10-27

Data ogłoszenia 27 października 2017 r.

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło droga e-mail w dniu 27 października 2017 r. odp. na pyt. 2  

Data ogłoszenia 27 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie_promocja-1

Data ogłoszenia 2 listopada 2017 r.