Zamówienia do 30 000 euro

Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w Miechowie

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

realizowanego na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w Miechowie zapytanie_0700_3_9_17

Załacznik zal1_cateringMiechow

Znak sprawy OBER-0700-3-9/17

Data publikacji:  3 stycznia 2018 r.

– odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: odpowiedz na pytanie_0700_3_9_17

Data publikacji: 8 stycznia 2018 r.

 Rozstrzygnięcie postępowania rozstrzygnięcie_0700_3_9_17

Data publikacji 10 stycznia 2018 r. 

 

 

Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

na świadczenie usług cateringowych

 przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

realizowanego na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych zapytanie ofertowe 0700_3_8_17

Załacznik catering_zal1

Znak sprawy OBER-0700-3-8/17

Data publikacji 2 stycznia 2018 r.

– unieważnienie postępowania z dnia 09.01.2018r.  Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Data publikacji 9 stycznia 2018 r.

 

Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

na wykonanie usługi drukowania materiałów szkoleniowych

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

realizowanego na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi drukowania materiałów szkoleniowych Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: OEBR-0700-3-7/17

Data publikacji 14 grudnia 2017

Modyfikacja treści zapytania ofertowego modyfikacja_0700_3_7_17

 

załącznik nr 1 załącznik nr 1 700-2-7-17

Data publikacji 18 grudnia 2017 r.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego na wykonanie usługi drukowania materiałów szkoleniowych – 0700_3_7_17

Data modyfikacji 19 grudnia 2017

Rozstrzygniecie rozstrzygnięcie_powielenie mat

Data publikacji 21 grudnia 2017 r.

 

 

 


Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

realizację filmu edukacyjnego/zwiastuna-spotu reklamowego

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

 

Zapytanie ofertowe na realizację filmu edukacujnego /zwiastuna -spotu reklamowego zapytanie ofertowe_filmy 2

Załaczniki: załącznik nr 1załącznik nr 2

Znak sprawy: OEBR-0700-3-6/17

Data publikacji: 20 listopada 2017 r.

Odpowiedź na zapytania, które napłynęły droga e-mail w dniu 20 listopada 2017 r. odpowiedz_filmy1

Modyfikacja treści modyfikacja treści_filmy-1

Data publikacji 22 listopada 2017 r.

Rozstrzygnięcie rozstrzygniecie_film2

Data publikacji: 27 listopada 2017 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

dostawę książki edukacyjnej 

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

 

Zapytanie ofertpowe na dostawe książki edukacyjnej  postepowanie_ksiązkaOEBR_0700_3_5_17

Znak sprawy: OEBR -0700-3-5/17

Data publikacji: 15 listopada 2017 r.

 Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie_książka

Data publikacji: 23 listopada 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

produkcje filmów edukacyjnych oraz spotu reklamowego

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

 

Zapytanie ofertowe na produkcje filmów edukacyjnych oraz spotu reklamowego OEBR_0700_3_3_17

Znak sprawy: OEBR -0700-3-3/17

Data publikacji: 8 listopada 2017 r.

 Zapytanie i odpowiedź na pytania, które napłynęły w dniu 8 listopada 2017 r. : odp_pyt1_film

Data publikacji: 10 listopada 2017 r.

 Zapytania i odpowiedzi, które napłynęły w dniu 10 listopada 2017 r. : NPZ

Data publikacji: 14 listopada 2017 r.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego modyfikacja treści zapytania

Data publikacji: 14 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ogloszenie o unieważnieniu_filmy

Data publikacji: 17 listopada 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

dostawe materiałów biurowych i pamięci do przechowywania danych

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zapytanie ofertowe na dostawe materiałów biurowych i pamięci do przechowywania danych OEBR_3_4_17

Znak sprawy: OEBR-0700-3-4/17

Data publikacji: 8 listopada 2017 r.

 Rozstrzynięcie rozstrzygniecie_OEBR_0700_3_4

Data publikacji: 17 listopada 2017 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na wykonanie

działań promocyjnych/kampanii medialnej

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zapytanie ofertowe ogłoszenie_promocja

Znak sprawy OEBR-0700-3-2/17

Data publikacji 25 października 2017 r.

Odpowiedź na pytania , które wpłynęły 27 października 2017 r. odpowiedz na pytania_promocja.20-17-1027

Modyfikac ja tresci zapytania ofertowego modyfikacja treści _promocja2017-10-27

Data ogłoszenia 27 października 2017 r.

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło droga e-mail w dniu 27 października 2017 r. odp. na pyt. 2  

Data ogłoszenia 27 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie_promocja-1

Data ogłoszenia 2 listopada 2017 r.