Konferencja Podsumowująca Realizację Programu Profilaktyki Depresji 25 listopada 2016 r.

PD

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, realizator programu profilaktyki depresji

pn. „Wyprzedzić Smutek”

zaprasza na konferencję podsumowującą

realizację projektu w roku 2015.

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00,

w sali konferencyjnej w Willi Dyrektora

na terenie Szpitala Babińskiego w Krakowie.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wstępne wyniki dotychczasowej realizacji Programu Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego „Wyprzedzić smutek” z pięciu ostatnich lat ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w roku 2016.

Celem Programu jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz dostępności metod profilaktycznych dla mieszkańców Małopolski poprzez upowszechnianie informacji o dostępnych świadczeniach medycznych, takich jak: psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia, konsultacje psychiatryczne, poradnictwo dietetyczne i dotyczące stylu życia.

Więcej o programie na stronach:

www.profilaktykawmalopolsce.pl

www.profilaktykadepresji.malopolska.pl

Program realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie na zlecenia Województwa Małopolskiego.

Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa  Małopolskiego