I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „PSYCHIATRIA I DUCHOWOŚĆ” 17 listopada 2017 r.

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

„PSYCHIATRIA I DUCHOWOŚĆ”

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w KRAKOWIE

17 listopada 2017 r.

 

 

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wystąpił z inicjatywą zorganizowania konferencji poświęconej   relacjom pomiędzy psychiatrią i duchowością. Do współpracy w jej organizacji zaproszone zostały takie instytucje, jak Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II oraz Akademia Ignatianum. I Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i Duchowość” odbędzie się 17 listopada w budynku teatru na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie

Konferencja „Psychiatria i Duchowość” będzie bodaj pierwszym tego rodzaju spotkaniem dwóch środowisk, z jednej strony profesjonalistów niosących pomoc chorym psychicznie, w tym psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, z drugiej teologów, kapłanów czy duchownych i świeckich katechetów, niosących wsparcie duchowe.  Dystans między tymi środowiskami przez kilkadziesiąt lat był bardzo duży i niemal niepokonywany, w ostatnim czasie wyraźnie się zmniejsza, a celem konferencji jest otwarcie przestrzeni dyskusji i  dialogu.

Konferencja dotyczyć będzie szeroko rozumianego tematu duchowości w kontekście zaburzeń i chorób psychicznych, jej roli w procesie terapeutycznym i wsparcia jakie może dawać w dochodzeniu do równowagi psychicznej i w czasie zdrowienia. Omawiane będą również kwestie związane z problemami i zaburzeniami psychicznymi, jakie mogą ujawnić się w czasie praktyk religijnych u osób mających kontakt z Kościołem czy z duszpasterzami.

Celem konferencji jest więc próba połączenia zagadnień duchowości, przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych. Organizatorzy wierzą, że otwarte w ten sposób pole dialogu będzie poszerzane, stąd w planach jest już organizacja kolejnej edycji spotkania psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz osób związanych z Kościołem i duszpasterstwem – duchownych, teologów czy katechetów świeckich w 2018 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej I Ogólnopolskiej Konferencji „Psychiatria i duchowość” (www.psychiatriaiduchowosc.pl), gdzie znaleźć można jej szczegółowy program, a także zapoznać się ze składem komitetu naukowego. Patronat naukowy nad Konferencją, która odbywa się w ramach obchodów Jubileuszu Stulecia Szpitala w Kobierzynie objął Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Także rejestracja udziału w Konferencji odbywa się za jej pośrednictwem. Udział lekarzy jest punktowany  (7 punktów edukacyjnych)

 

Udział w konferencji jest płatny i wynosi odpowiednio 130 zł dla osób, które zgłoszą się do 25 października i 150 zł dla osób, które zgłoszą się od 26 października 2017 r.