Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Podwójnych Diagnoz Kraków-Śródmieście

Oddział mieści się w Krakowie, przy ul. Olszańskiej 5

tel. (12)4264-562

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny dla Podwójnych Diagnoz przy ul. Olszańskiej  5 w Krakowie  jest oddziałem dla mieszkańców Krakowa i województwa małopolskiego, którzy posiadają „podwójną” diagnozę  – mają  zdiagnozowane zarówno zaburzenia psychiczne jak i uzależnienia. Pacjenci w trakcie 16 tygodni terapii uczestniczą w różnych formach psychoterapii, w farmakoterapii, których celem jest poznanie przyczyn swych zaburzeń, zrozumienia ich mechanizmów, poprawę funkcjonowania psychospołecznego.

Terapia i leczenie w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.

Oddział dysponuje kontraktem na leczenie jednoczasowo 20 pacjentów, chociaż możliwości personalne dopuszczają do 24 – 25 pacjentów.

Model pracy

Przez zaburzenia psychiczne należy rozumieć ciężkie schorzenia psychiatryczne, tzn. psychozy z kręgu schizofrenii, chorobę afektywną dwubiegunową, inne zaburzenia afektywne,  zaburzenia powstające  na skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego oraz głębokie zaburzenia osobowości. Przez uzależnienia rozumiemy zarówno  alkoholowe, narkotykowe, lekowe, behawioralne, czy też mieszane.

Ważnym elementem naszej pracy jest szacunek dla pacjentów, próba ich zrozumienia i akceptacji. Uważamy, że proces terapii rozpoczyna się w momencie wyznaczenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Niezbędne jest, aby termin rozmowy był niebawem po pierwszym kontakcie telefonicznym. W trakcie rozmowy oczekujemy odpowiedzi pacjenta dlaczego chce podjąć leczenie. Życzliwa i szczera atmosfera pozwala zbudować wstępne zaufanie pacjenta do personelu i miejsca. Szybki termin przyjęcia zmniejsza niepewność i wątpliwości u pacjenta.

Nasi pacjenci podpisują kontrakt, ale tylko w tym celu, aby łatwiej im było określić granice, a tym samym czuć się bezpieczniej. Złamanie warunków  kontraktu nie jest powodem do zakończenia terapii, a jedynie jest  okazją do szczerej rozmowy na forum i szukania przyczyn  oraz poznania skutków swych działań. Chcemy, aby pacjenci w trakcie terapii odzyskali poczucie godności, nauczyli się otwartości i zrozumieli, że uzależnienie jest skutkiem ich problemów oraz nauczyli się przejmować kontrolę nad zaburzeniami psychicznymi. Powyższa idea realizowana jest w trakcie zajęć psychoterapii grupowej, psychoedukacji, rozmów indywidualnych, technik terapii pozawerbalnej – kolażu, muzykoterapii, psychorysunku, mandali.

Leczenie farmakologiczne powinno współgrać z procesem psychoterapii, a niestabilny stan psychiczny nie stanowi powodu do przerwania procesu terapii, tempo psychoterapii dostosowane jest do indywidualnych możliwości pacjenta.

Praca zespołu jest systematycznie superwizowana w celu lepszych efektów pracy, czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu terapeutycznego.

Aby zmiany u pacjentów przynosiły korzystne efekty konieczna jest współpraca z rodzinami. Rodziny w trakcie spotkań grup wsparcia pracują nad zmianą w rozumieniu pacjenta i swoich reakcji. Ważne jest aby po zakończeniu terapii w oddziale pacjent mógł otrzymywać pomoc w poradni działającej przy oddziale.

Kierownik Oddziału:

lek. med. Marta Cichońska – specjalista psychiatra

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej:

Marzena Zapała