Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Podgórze

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY KRAKÓW PODGÓRZE

Kontakt: (12) 6524 555

Oddział znajduje się w budynku 31 A (Biały Domek) po prawej stronie od głównego wjazdu do szpitala. Oddział dysponuje 25 miejscami.

Oddział kieruje swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, obejmującymi: zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz uwarunkowane organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym.

Oddział posiada zindywidualizowany program terapeutyczny, skierowany do osób, które nie wymagają całodobowej opieki. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

Proces terapeutyczny rozpoczyna się już na etapie kwalifikacji przyjęciowej do oddziału. Każdy pacjent zostaje objęty indywidualnymi oddziaływaniami terapeutycznymi, medycznymi i psychologicznymi. Podstawowymi celami programu terapii i rehabilitacji w oddziale są: uzyskanie remisji objawów chorobowych u pacjenta, budowanie motywacji do leczenia, profilaktyka nawrotów choroby, zwiększenie motywacji pacjenta do dalszego leczenia, zwiększenie zasobów pacjenta w radzeniu sobie z chorobą, nabywanie kompetencji społecznych i wzmacnianie zdrowych obszarów funkcjonowania pacjenta oraz przywracanie zdolności do pełnienia różnych ról społecznych.

Program terapeutyczny obejmuje:

 • opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i terapeutyczną,
 • społeczność terapeutyczną,
 • psychoterapię grupową i indywidualną,
 • psychoedukację,
 • konsultacje rodzinne,
 • terapię zajęciową (pracownia terapii zajęciowej i pracownia plastyczna)
 • treningi (kulinarny, budżetowy, rozwiązywania problemów i farmakologiczny)
 • zajęcia relaksacyjne i rekreacyjne (wycieczki do muzeów i galerii)

Kwalifikacje

Przyjęcie do Oddziału odbywa się po kwalifikacji i ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii. Konsultacje kwalifikujące do przyjęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 12:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 12 6524 555).

Przy przyjęciu niezbędne są skierowanie na leczenie w oddziale dziennym (ważne 2 tygodnie) i dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Zespół terapeutyczny

 • Kierownik – Paweł Smyk
 • Lekarz – Danuta Bochenek
 • Pielęgniarka Oddziałowa – Katarzyna Fus
 • Pielęgniarka – Agata Jędrzejewska
 • Psychologowie – Jolanta Ślusarczyk-Mękarska, Katarzyna Kotlarska, Kamila Konik
 • Terapeuta Zajęciowy – Małgorzata Spólnik