Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Podgórze

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY KRAKÓW PODGÓRZE

 

Kontakt:

Gabinet zabiegowy: (12)6524 555

Oddział  znajduje się w budynku 31 A (Biały Dom, Domek) po prawej stronie od głównego wjazdu na teren zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego  i dysponuje 25 miejscami. Oddział kieruje swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z procesami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. Przez kilka godzin dziennie prowadzony jest w nim zindywidualizowany program terapeutyczny, skierowany do osób, które nie wymagają całodobowej opieki.

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć stopniowemu powrotowi Pacjentów do codziennych aktywności, łagodzeniu  objawów, zapobieganiu ich nasileniu się, wspieraniu w trudnych okresach i poradzeniu sobie ze społecznymi skutkami zachorowania. Oferta terapeutyczna kierowana jest do Pacjentów, którzy zakończyli leczenie w trybie stacjonarnym, całodobowym, a których stan wymaga dalszych, oddziaływań terapeutycznych dla utrwalenia efektów leczenia i utrzymania pozytywnego kierunku zdrowienia.

Leczenie w trybie dziennym odbywa się bez długiej nieobecności w domu, pozwala na utrzymaniu ciągłości między terapia a codziennym życiem. Pełnienie przez Pacjentów zwykłych obowiązków w trakcie leczenia pokazuje, że mimo choroby radzą sobie w wielu sferach życia. Program rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Oprócz leczenia farmakologicznego obejmuje oddziaływanie psycho- i socjoterapeutyczne.

Terapia:

Model terapeutyczny oprócz farmakoterapii, kładzie nacisk na psychoterapię indywidualną i grupową, konsultacje rodzinne a także psychoedukację. Duża część terapii i rehabilitacji odbywa się za pomocą oddziaływań arte terapeutycznych i plastycznych jak: rękodzieło artystyczne, a także malarstwo, rysunek.

Duży nacisk w stosowanej w oddziale terapii kładzie się także na oddziaływania społeczne – poprzez – regularne wyjścia grupowe do muzeów, galerii, uczestniczenie w okazjonalnych wydarzeniach artystycznych, wycieczkach rekreacyjnych.

Formy pomocy to indywidualny program leczniczo – rehabilitacyjny obejmujący specjalistyczną opiekę lekarską i psychologiczną,  specjalistyczną  opieka pielęgniarska,  społeczność terapeutyczną ,psychoterapię grupową i indywidualna,  trening umiejętności społecznych,  terapię zajęciowa,  psychoedukacja oraz terapię przez sztukę.

Kwalifikacje na oddział odbywają się we czwartki od 10.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Kierownik Oddziału:

lek med. Paweł Smyk  – specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa:

Halina Bonarowska – specjalizacja psychiatryczna